Proč a jak Ing. Ivo A. Benda, rádobykontaktér, lže a falzifikuje knihy jiných ve svůj prospěch?

V roce 1992 vydalo v tehdejším Československu nakladatelství ETNA, jako svou 9. publikaci, knihu »UFO: Kontakty« od německého ufologa Michaela Hesemanna. Autor v knize popisuje – dle svého bádání a pochopení – celou historii navazování kontaktů mezi mimozemskými inteligencemi a lidstvem na Zemi a snaží se odpovědět na otázky typu od kdy nás navštěvují, proč přicházejí, s kým navázali styky, původ a úkoly vesmírných bytostí na naší planetě atd. Kniha si našla své příznivce, odpůrce, ale i zdrženlivé kritiky. Dnes je již vyprodána a lze ji sehnat jen v antikvariátech. Zřejmě i proto ji použil Ing. Ivo A. Benda (*1961), publicista, informatik, posel Vesmírných lidí a samozvaný princ z pohádky O Šípkové Růžence, na webové stránce Vesmírných lidí, kde ji poskytl k volnému stažení. Nutno říci, že ji ovšem v pasážích nejzásadnějších zeditoval k vlastnímu prospěchu a mámení veřejnosti, zájemců o problematiku UFO a v neposlední řadě zástupu svých věřících.

Není totiž bez zajímavosti, že ještě mnohem dříve, než se pan Ivo Benda stačil narodit a objevit se na veřejné scéně, se na Zemi odehrávaly kontakty s Plejaren, které měl někdo úplně jiný. Jedná se o případ Švýcara Billyho, resp. BEAM (= »Billy« Eduard A. Meier *1937), jehož kontakty začaly v roce 1942 a pokračují dodnes (2008).

Autor Michael Hesemann, obeznámený s případem Billyho, jak vyplývá z dodatkové literatury, si byl vědom, že celá jeho napsaná kniha je v některých základních věcech v rozporu s elementárními informacemi z Billyho kontaktních zpráv a knih, a proto se omezil jen na stručnou jednoodstavcovou zmínku tohoto případu (strany 140-141) – viz foto knihy níže.

To, co však pan Benda provedl na svých webových stránkách údajných Vesmírných lidí s textem knihy v jednom odstavci, je největší hanebná faleš nemající sobě rovnou, jelikož si obsah změnil dle svého. Ve své nezodpovědnosti však, jak je zvykem, takto věřící lidé svádí a odsouvají svou zodpovědnost a činy na své neexistující bohy, bůžky, modly, a v tomto případě je příznačné se domnívat, že svede svůj čin na dobré rady jeho »přátel z Vesmíru«, kteří mu takto učeně radí. Podívejme se přesněji:

Pro zobrazení celého článku prosím klikněte na odkaz pod článkem.

Celý text ke stažení v PDF