Důležité vysvětlení ohledně jmen Plejaden/Plejaren!

Po relativně dlouhém a náročném dialogu s FIGU-Švýcarsko přistoupila naše skupina s definitivní a neodvolatelnou platností k zohlednění nových jazykových okolností ohledně jmen Plejaden/Plejaren. To znamená, že na základě 475. kontaktního rozhovoru ze 26. listopadu 2008, 500. kontaktního rozhovoru z 1. září 2010 a 502. kontaktního rozhovoru ze 4. září 2010 mezi »Billym« Eduardem Albertem Meierem a Plejare Ptaah rušíme veškerá dosavadní a sklonná jména jako Plejáran, Plejáranka, Plejárané, plejáranský, Plejáry, plejárský, Plejáďan, Plejáďanka, Plejáďané, plejáďanský, Plejády, plejádský, jakož i spojení Plejáďané/Plejárané. Všechna tato jména nahrazujeme pro veškerou budoucnost nesklonnými tvary podle následující tabulky:                                                                                                                                                                                                              

Chybná verze

Správná verze

»Plejárané« (sklonný tvar)

Plejaren (nesklonný tvar)

»Plejáry« (sklonný tvar)

Plejaren (nesklonný tvar)

»Plejáran« (sklonný tvar)

Plejare (nesklonný tvar)

»Plejáranka« (sklonný tvar)

Plejara (nesklonný tvar)

»plejáranský« (sklonný tvar)

plejarisch(e) (nesklonný tvar)

»plejárský« (sklonný tvar)

plejarisch(e) (nesklonný tvar)

»Plejáďané« (sklonný tvar)

Plejaden (nesklonný tvar)

»Plejády« (sklonný tvar)

Plejaden (nesklonný tvar)

»Plejáďan« (sklonný tvar)

Plejadier (nesklonný tvar; prakticky se nevyskytuje)

»Plejáďanka« (sklonný tvar)

Plejadierin (nesklonný tvar; prakticky se nevyskytuje)

»plejáďanský« (sklonný tvar)

plejadisch(e) (nesklonný tvar)

»plejádský« (sklonný tvar)

plejadisch(e) (nesklonný tvar)

»Plejáďané/Plejárané« (sklonný tvar)

Plejaden/Plejaren (nesklonný tvar)

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že jméno »Plejaren« se vztahuje jak na dotyčné souhvězdí (to se nachází v jiné časoprostorové struktuře našeho Vesmíru cca 80 světelných let od nám známého souhvězdí Plejaden), tak na jeho obyvatele – o rozlišení významu rozhoduje pouze kontext. Stejným způsobem se to má se jménem Plejaden, ovšem s tím rozdílem, že v souhvězdí Plejaden (to se nachází v naší časoprostorové struktuře a je viditelné ze Země) neexistuje žádný život v jakékoliv podobě. Vysvětlení rozdílu mezi Plejaden a Plejaren viz náš text »Panoptikum rozličných kuriozit«.

Krom toho měníme veškerá plejarische jména na nesklonné, resp. neměnné tvary, tedy např. Sfath, Asket, Semjase, Ptaah, Quetzal, Florena, Menara, Pleija atd. (další plejarische jména viz »Kontaktní statistika«), stejně jako jména plejarische planet, jako např. Erra, Luseta atd. Všechna tato plejarische jména tedy nikterak nepřizpůsobujeme sedmi pádům našeho jazyka, nýbrž je ve všech jazykových situacích ponecháváme v jejich původní podobě, tedy v prvním pádě. Pro rozlišení pádu musí český čtenář vycházet buď z kontextu, popř. z předložek, jež se s dotyčným jménem pojí, např. s Ptaah, pro Ptaah, od Ptaah, na Erra (tj. na planetě Erra, jakož ale i na planetu Erra), anebo mu usnadníme pochopení patřičným opisem, např. »s mimozemšťankou Florena«. Výjimečnou změnu tvaru plejarische jmen realizujeme přidáním koncového »s«, jímž přivlastňujeme, pokud se nám jiné opisy zdají být nevhodné, např. Askets národ (významově je míněn chybný tvar »Asketin národ«, tj. národ mimozemšťanky Asket). Stejně tak chybný tvar »Semjasino středisko stříbrné hvězdy« bez výjimky nahrazujeme správným nesklonným tvarem Semjase-Silver-Star-Center. Zmíněná pravidla platí v tuto chvíli výhradně pro plejarische jména, pojmy a označení, mezi něž patří i výraz Plejaden a jeho odvozené tvary podle výše uvedené tabulky.

Plejarische jazykovědci disponují v každém ohledu obsáhlejšími a důkladnějšími jazykovými znalostmi než jakýkoliv jazykový institut či lingvista na této Zemi. Z toho důvodu zohledňujeme v naší skupině jazykové poznatky Plejaren tím, že je na jednu stranu vysvětlujeme českým čtenářům a zájemcům a na druhou stranu je integrujeme do českého jazyka, uplatňujíce je ve všech svých překladech a textech. Stejnou logickou povinnost mají také všechny ostatní oficiální studijní a zemské skupiny FIGU po celém světě. Z toho vyplývá, že výraz »Plejaren« – jakož i všechna ostatní plejarische jména – zaznívá v tomto tvaru jak v němčině, tak v češtině, angličtině, italštině, japonštině atd., což je žádoucí pro úspěch a zdárný rozvoj mise FIGU z celosvětového hlediska.

FIGU-Studiengruppe Česká republika se tímto distancuje bez výjimky od všech textů, tvrzení a osob, jež v České republice v souvislosti s mimozemským životem hovoří o Plejáďanech, Plejáranech, Plejářanech, Plejádách, Plejárách či jakýchkoliv odvozených tvarech. Naše současné čtenáře a zájemce prosíme o pochopení a »přesedlání« na nový způsob psaní a vyslovování plejarische jmen.

Odůvodnění pro rozhodnutí FIGU-Švýcarsko a FIGU-Studiengruppe Česká republika poskytují již předeslané výňatky z kontaktních rozhovorů mezi »Billym« Eduardem Albertem Meierem a Plejare Ptaah:

Výňatek ze 475. kontaktního rozhovoru ze 26. listopadu 2008

Výňatek z 500. kontaktního rozhovoru z 1. září 2010

Výňatek z 502. kontaktního rozhovoru ze 4. září 2010

Dodatečné vysvětlení FIGU-Studiengruppe Česká republika

Tvary »plejarisch(e)« (stejně jako všechny jejich německé koncovky, které v češtině nepoužíváme) nepředstavují zfalšování významu slova »Plejaren«, neboť tyto německé adjektivní formy se v řeči Plejaren používají naprosto stejně jako v němčině, neboť německý jazyk má svůj původ v řeči Plejaren, jak vysvětlil Plejare Ptaah ve výše uvedeném 500. kontaktu z 1. září 2010.

FIGU-Studiengruppe Česká republika