Důkazy překonávající veškerou logickou pochybnost

S nástupem internetu a počítačové technologie, kdy fotografický či filmový důkaz již přestal být důkazem, se staly směrodatným ukazatelem informace. „Billy“ Eduard A. Meier, ve svých spisech a kontaktních zprávách s mimozemšťany z Plejaren (často oficiálně publikovaných před uskutečněním celosvětových událostí) tak předkládá od roku 1975 pro podporu svých tvrzení důkazy, které překonávají veškerou logickou pochybnost. Jedná se o informace, které mají povahu předpovědí, nebo vyplývají ze vzájemné diskuze Billyho a jeho kontaktních osob na různá témata, která v dané době sepisuje a uveřejňuje, přičemž pozemská věda často dochází ke stejnému či velmi obdobnému výsledku o řadu měsíců a let později. Začneme všichni konečně brát informace od Billyho a Plejaren vážně a pustíme se do serózního, reálného a rozumného studia bez předsudků?

Následující ukázky takovýchto důkazů překonávající veškerou logickou pochybnost jsou jen některá do očí bijící fakta a špička ledovce z toho, co se nachází v původních německy psaných publikacích. Z toho plyne, že v níže uvedeném výběru jsou zaznamenané jen střípky z toho, co již bylo do češtiny přeloženo. Seznam se průběžně doplňuje.

»Varování všem vládám Evropy! Proroctví a předpověď – 1958«

http://cz.figu.org/uceni-ducha/proroctvi-a-predpovedi/

Výňatky:

6) Sovětský svaz, NDR/NSR, Války v zálivu 1, 2

Sektářství ponese zhoubné plody a v důsledku vražd a sebevražd bude stát mnoho lidských životů, a také vinou politiky a mocenské pravomoci budou v různých státech zavražděny statisíce lidí, stejně jako v Sovětském svazu – jenž bude zrušen nejpozději v roce 1991 – a v NDR, která však bude existovat už jen do pozdních osmdesátých let tohoto století, načež se pak Německo opět sjednotí; oproti tomu v Iráku povedou USA vinou svého státního prezidenta válku, jež však bude bezúspěšná, pročež jeden z jeho synů, který se rovněž stane státním mocnářem USA, vyvolá ve třetím tisíciletí druhou válku v Iráku, jež nakonec povede k nehorázné pohromě, k mučení a k masovým vraždám spáchaným vojsky USA a povstalci.

Doloženo:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz – Sovětský svaz zanikl v roce 1991

http://cs.wikipedia.org/wiki/NDR - oficiální zánik NDR dne 3. 10. 1990. Sjednocení Německa.

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Ir%C3%A1ku – Druhá válka v Zálivu.

Státní mocnář USA George W. Bush.

 

22) Prostituce

Prostituce již na celém světě směřuje k tomu, aby se stala veřejnou, nespoutanou a úředně uznávanou živností, z níž bude vůči státu vyplývat daňová povinnost – etika v tomto ohledu už nebude hrát žádnou roli a stejně tak ani dobré mravy a zdraví.

Doloženo: např.:

http://blisty.cz/art/24278.html

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/162828.aspx


40) Evropská unie

I stane se, že ještě před dobou třetího tisíciletí, a sice v roce 1993, vznikne politická a hospodářská evropská diktatura, která se bude označovat jako »Evropská unie« a jež ponese ve zlém číslo 666, neboť její vinou budou občané a občanky všech členských států nakonec podrobeni totální kontrole a prostřednictvím biometrických dat v průkazech a v podobě malých datových destiček v hlavě či v těle budou začleněni do »biometrického identifikačního systému«, nad nímž bude dozírat a jejž bude kontrolovat »centrální databanka«, následkem čehož bude nakonec možno na metr přesně určit místo pobytu každého člověka. Zprvu toto moderní zotročení lidí zavedou USA a později »Evropská unie«, načež pak budou následovat i další státy – se Švýcarskem v čele –, přičemž tímto procesem budou drasticky zkrácena osobní a státně-občanská práva lidí, což bude ve své podstatě plánováno již při budování »Evropské unie«, v důsledku čehož mají být občané nakonec dočista zbaveni svéprávnosti a už jen podléhat vládě vrchnosti, aniž by ještě měli spolurozhodovací právo v jakýchkoliv státních záležitostech či usneseních.

Doloženo:

                http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie

EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva.

                http://cs.wikipedia.org/wiki/Biometrie - biometrické pasy a identifikační karty se již začínají zavádět …

 

66) Sebevražedná turistika

Sebevraždy budou stále častější, jakož i eutanazie, jelikož obchodně zdatní zločinci z toho budou těžit finanční prospěch, následkem čehož bude docházet k sebevražedné turistice do zemí, v nichž bude povolena asistovaná vražda a sebevražda; asistenti smrti budou obchodníci bez iluzí a své sebevražedné jedy budou prodávat každému, kdo je bude chtít.

Doloženo: např.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/182965-svycarsko-nechce-byt-zemi-provozujici-sebevrazednou-turistiku.html

http://thecelebritycafe.com/features/30373.html - Britský dirigent s ženou spáchali společně sebevraždu


80) Předpovězen německý papež

Přijde čas, kdy nikomu nebude dopřáváno sluchu, bude-li hovořit o zákonu a pořádku, právě jako již notnou dobu není dopřáváno sluchu těm, již mluví proti náboženské a sektářské víře a namáhavě rozšiřují skutečnou pravdu ohledně života, Tvoření a jeho zákonů a doporučení, což znovu nastane obzvláště v době, kdy bude ve třetím tisíciletí vykonávat pontifikát německý nábožensko-fanatický papež, který bude věřit, že svou fanatickou vírou v Boha dokáže zachránit svět před rozpadem a zánikem.

Doloženo:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.  - papež zvolen 19. 5. 2005 – tedy o 47 let později!

»Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy«

Výňatek z 31. kontaktu, 17. července 1975

Jaká je vlastně nejvyšší hora světa?

Semjase: Znáš ona pohoří v Andách?

Billy: Pouze několik málo z nich. Jedna z nejvyšších hor je pokud vím Chimborazo v Ekvádoru.

Semjase: Zajisté, a tím jsi také jmenoval nejvyšší horu Země.

Doloženo: National Geographic – leden 2002

            Otázka: Je pravda, že Mt. Everest není nejvyšší hora, pokud měříme od středu Země?

Odpověď: Ano, rotace Země způsobuje rovníkové vypoukliny, které tlačí ekvádorskou horu Chimborazo dále od planetárního středu než Mt. Everest. Měřeno od mořské hladiny je 29 035 stop (8 850 m) vysoký Mt. Everest 1,4krát vyšší než Chimborazo.

více informací: http://cz.figu.org/news/nejvyssi-hora-sveta/

 

Výňatek ze 45. kontaktu, 25. února 1976

Spojitost a souvislost mezi zemětřesením, přehradami a těžbou ropy a plynu

Semjase:

 1. Dobývání rudy nebo jiných minerálů na nějaké planetě nebo hvězdě činíme jen v nejkrajnějším případě nouze, neboť tento postup je totožný s ničením hvězdy nebo planety.
 2. Planeta nebo hvězda nikdy nesmí být vykořisťována tak, jak se to děje na Zemi.
 3. To, co provádí pozemský člověk, se rovná zničení planety.
 4. První zlé účinky tohoto ničení lze na Zemi pozorovat již po desetiletí, zatímco současná doba již uvádí bolesti vedoucí ke zničení samotnému.
 5. Je třeba tomu rozumět tak, že pozemšťan vykořisťuje svou planetu a obírá ji o základní sílu života tím, že jí bere ropu, zemní plyn a nejrůznější rudy.
 6. To vede k tomu, že Země trpí posuvy ve svém nitru, což vede k ohromným vulkanickým erupcím a zemětřesením, protože se Země pomalu hroutí sama do sebe.
 7. Tentýž děj způsobuje výstavba přehradních hrází a podobných staveb, které kvůli nakumulovaným masám vody vyvolávají velmi nebezpečné zemské posuvy.
 8. Nejhorší šílenství páchá pozemšťan svými podzemními a nadzemními experimenty s atomovými bombami a hrůznými podzemními pokusnými výbuchy, které označuje za testy atomových bomb, jež jsou ale vpravdě mnohem nebezpečnější.

Doloženo: např.

http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/05/dam-trigger-china-quake - Vědci tvrdí, že přehrady mohly způsobit zemětřesení v Číně

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1267137/Climate-change-spark-volcanoes-earthquakes-tsunamis.html - klimatické změny můžou způsobovat více erupcí sopek, zemětřesení a tsunami

http://www.ceskenoviny.cz/veda_a_technika/zpravy/v-australii-objevili-souvislost-zemetreseni-a-klimatickych-zmen/623482&id_seznam

 

Výňatek z kontaktu č. 66, středa, 10. listopadu 1976

Smršťování Merkuru

Billy: Děkuji. – Víš, Merkur mi způsobuje ještě jeden problém. Opět jsem na něj narazil teprve předevčírem. Když jsme tuto hroudu minulý rok obletěli, vysvětlila jsi mi přece, že se stále ještě více smršťuje. Proč se to děje?

Semjase:

 1. Kovové jádro planety má natolik velkou specifickou hmotu, že se její vnější povrch, tedy vnější vrstvy, neustále smršťují dovnitř, načež se vnější vrstvy stávají extrémně kompaktními.

Doloženo:

http://www.newscientist.com/article/dn14255-mercury-the-incredible-shrinking-planet.html Merkur: - neuvěřitelně se smršťující planeta (ze dne 3. 7. 2008, tj. 32 let po informaci od Meiera)

„Nejmenší planeta sluneční soustavy se smrskává neočekávaně rychle, oznámili vědci … obrázky povrchu Merkuru, nasnímané sondou Messenger potvrzují, že povrch se zdá podlamuje. Ve skutečnosti se zdá, že se planeta smrskává více, než se dříve myslelo – a zřejmě se smrskává dosud.

            http://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_%28planeta%29

 

Výňatek z kontaktu č. 182, čtvrtek, 3. února 1983

Prstenec Neptuna

Quetzal:

 1. Hovořil jsi o prstenci Neptuna.
 2. Dle mých vědomostí jsem ti nikdy neřekl, že i tato planeta má prstenec.

Billy: Ach tak, Semjase kdysi použila tento výrok, načež jsem se jí zeptal na smysl. Odpověděla mi tehdy, že právě i Neptun má prstenec, jakož i všechny velké planety SOL-systému. Odtud tedy pramení má moudrost.

Quetzal:

 1. To Semjase neměla dělat, neboť tato skutečnost ještě není pozemšťanům známa.
 2. Ale už se stalo, a na druhou stranu bude tato pravda patrně rovněž v příštích letech objevena.

Bily: Pak to tedy již brzy přestane být tajemstvím.

Quetzal:

 1. To je správně.

Doloženo:

http://news.google.com/newspapers?id=K9IqAAAAIBAJ&sjid=89UFAAAAIBAJ&pg=5795,760012&dq=neptune%27s+rings+discovered&hl=en – prstenec kolem Neptuna objeven (1989 – tj. 6 let dříve než ho objevili pozemští vědci)

 

Výňatek z kontaktu č. 249, pondělí, 13. června, 1994

BSE – Nemoc šílených krav – Creutzfeldt-Jakobův syndrom

Billy: Teď tady mám jednu otázku týkající se BSE, nemoci šílených krav, jak se tato choroba u nás nazývá. Jednou jsi vysvětloval, že tato nákaza v zásadě pochází od ovcí, z nichž se přenesla na hovězí dobytek. Říkáš, že nákaza je přenosná také na člověka, stejně jako na všechny savce.

Ptaah:

 1. To je správně.

Billy: U člověka se objevuje takzvaná nemoc Kuru, jak se nazývá např. na Papui Nové-Guineji u kanibalů, kteří pojídají příslušníky svého druhu a nakazí se od nich, pokud jsou infikováni touto nemocí. Ve zbytku světa se jinak nemoc šílených krav nazývá Creutzfeldt-Jakobův syndrom, pokud postihne člověka. Navzdory těmto skutečnostem zodpovědní lékaři, veterináři a politici atd. stále ještě vehementně popírají, že se tato nákaza BSE, resp. nemoc šílených krav nebo Scrapie, jak se nazývá u ovcí, může přenést na člověka. Rovněž se popírá, že je tato nákaza, kterou Quetzal nazval nákazou priony, přenosná na jiné savce. To je zcela v rozporu s tvými výklady. Jak se jen jmenuje ten jiný syndrom, když nákaza postihne další savce? Zapomněl jsem ten pojem.

Ptaah:

 1. Jedná se o Gerstmann-Sträusslerův syndrom.
 2. Může postihnout všechny savčí formy života a původcem je Scrapie, resp. BSE.
 3. Nákaza je přenosná jak dědičností, tak krvavými slinami jako v případě AIDS, stejně jako fekáliemi, krví a masem, patřičnými vnějšími kontakty s nimi nebo požitím infikovaného masa atd.
 4. Kdo tvrdí, že nákaza BSE není přenositelná na člověka – tedy právě Creutzfeldt-Jakobův syndrom a Kuru – a že Gerstmann-Sträusslerův syndrom u savců nevyplývá z BSE a Scrapie, anebo to jen zpochybňuje, musí být pokládán za nezodpovědného, lidmi pohrdajícího kriminálníka a zločince.
 5. My máme k dispozici 100% důkazy a jsme si tedy bez jakýchkoliv pochyb absolutně jisti, že souvislosti a příčiny odpovídají přesně těm údajům, jež jsem ti právě jmenoval.
 6. Je třeba ještě zmínit, že zárodky BSE nelze zničit jednoduchým vařením masa atd. nebo výrobou masové moučky.

 

 1. Vpravdě je lze zlikvidovat pouze při vysokých teplotách, které u oněch zmutovaných zárodků – neboť ty existují již dlouhou dobu – musejí činit 200, ba dokonce 400 stupňů Celsia.
 2. Také inkubační doba je různá a je nutno ji posuzovat dle konstituce formy života.
 3. Inkubační doba totiž kolísá mezi 3 měsíci až 40, či dokonce 50 lety.
 4. Čím výše je totiž forma života vyvinuta, tím déle trvá inkubační doba.
 5. U člověka to tedy může být až 40 nebo 50 let.
 6. Je třeba ještě říci, že choroba je přenosná v důsledku proměny a změny na jiné druhy, tedy na jiné savce všeho druhu a typu, jakož i na ptáky a ryby, pokud se budou krmit infikovaným krmivem.

Billy: Mohl bys mi možná uvést počet pozemšťanů, kteří jsou již nakaženi touto chorobou?

Ptaah:

 1. To jsme nedokázali objasnit.
 2. V tomto ohledu se rovněž opíráme jen o odhady, které se pohybují kolem několika desítek tisíc.
 3. Mnoho z těchto infikovaných však vypuknutí nákazy nepostihne, neboť předtím zemřou.

Billy: Pak můžou prakticky hovořit o obrovském štěstí.

Ptaah

 1. Tak to může člověk skutečně brát.

              …

Doloženo: např.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/572832.stm CJD-BSE nezpochybnitelná souvislost.

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0999/is_7263_321/ai_66238407/  - vědci dokázaly, že CJD (Creutzfeld-Jakobova) nemoc lze přenést krví na člověka

http://www.lidovky.cz/nemoc-silenych-krav-se-muze-dedit-dqk-/ln_veda.asp?c=A080822_084455_ln_veda_mtr – nemoc šílených krav se může dědit 22. 8. 2008

http://www.medicalnewstoday.com/releases/45811.php - inkubační doba pro nemoc BSE může přesáhnout i 50 let - 26. 6. 2006

 

Výňatek z kontaktu č. 251, pátek, 3. února, 1995

Souhvězdí Plejaden – mladé hvězdy

Billy: Ještě jedna otázka ohledně Plejaden. Již dříve jsi sice řekl, že jsou ještě velmi mladé, ale neexistují tam přece jenom nějaké obydlené planety?

Ptaah

 1. Ne.
 2. Kolem několika málo plejadische hvězd sice existují planetární formace, avšak ty jsou ještě ve velmi raném stadiu, jakož i hvězdy samotné. To je přece jenom přirozené, neboť když jsou mladé hvězdy, pak ani planety nemohou být staré.
 3. Na těch málo planetách Plejaden ovšem neexistuje ještě žádný život, a rovněž není otázkou, zdali se tam jednou vyvine.  Tak tomu totiž nebude, protože tyto hvězdy opět velmi rychle zaniknou.

Doloženo:

http://www.itwire.com/science-news/space/15386-clear-evidence-of-planet-formation-found-in-pleiades -  18. 11. 2007

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plej%C3%A1dy

 

Výňatek z kontaktu č. 469, pondělí, 11. srpna, 2008

Billy: Pak se tedy máme na co těšit. Ale teď mám ještě jednu otázku ohledně těžby zemské ropy: Jak dlouho ještě potrvá, než těžba ropy na celém světě překročí zásoby?

Ptaah: Ty jsou již notnou dobu překročeny, což ovšem těžařské státy a koncerny zatajují.

Billy: Je to tak i v Saúdské Arábii?

Ptaah: Ano.

Billy: Těžaři přece pod ropná naleziště pumpují vodu, aby vyhnali ropu na povrch. Tak se může časem stát, že voda nakonec vystoupá nad naleziště ropy a pak už se bude těžit jen ta voda. To by znamenalo konec těžby ropy. To vše by vyvolalo celosvětovou katastrofu, protože by se zhroutilo celé hospodářství.

Doloženo:

http://www.guardian.co.uk/business/2011/feb/08/saudi-oil-reserves-overstated-wikileaks - Wikileaks Saudská Arábie nemůže těžit tolik ropy, aby udržela ceny – 8. 2. 2011


Výňatek z kontaktu č. 475, středa, 26. listopadu, 2008

Billy: … Ohledně Rudého meteoru, který 13. dubna 2029 ohrozí Zemi a o němž jsme hovořili už 16. září, jsem byl dotázán na některé věci, a proto bych rád věděl, jakou velikost tenhle chlapík vlastně přibližně má. Podle mých vědomostí ho pozemští astronomové objevili už před značnou dobou a nazývají ho Aprophis nebo tak nějak. V roce 2029 má buď narazit do Země, nebo jen velmi těsně prosvištět kolem ní. V druhém případě by se opět nebezpečně objevil v roce 2036, přičemž by pak jeho přiblížení se k Zemi teprve mohlo vést ke skutečné katastrofě, pokud proti tomu vědci nic nepodniknou nebo pokud se trajektorie meteoru sama nezmění.

Ptaah:

 1. Jeho velikost činí asi 350 metrů.
 2. To, co říkáš ohledně velkého nebezpečí, které Rudý meteor pro Zemi představuje, je vědcům známo.
 3. A pokud se něco neodehraje zvláštním vlivem vnějších satelitů SOL-systému, tak Zemi skutečně hrozí katastrofa.
 4. Za účelem jejího odvrácení jsou však také pozemští vědci nabádáni k tomu, aby podnikli všechno myslitelné, aby meteor s konečnou platností vytlačili z jeho dráhy.

 

Billy: Podle mých vědomostí k tomu existují různé modely, ale vědci se na nich nedokážou shodnout. Ty říkáš, že je toho chlapíka třeba vytlačit z jeho dráhy, z čehož usuzuju, že roztrhání tedy nepřichází v úvahu. Mohl by se tedy použít jenom princip zpětného odrazu, jako např. ohromně silný atomový agregát pro zpětný odraz, principy solární plachetnice nebo atomové exploze v blízkosti meteoru.

Ptaah:

 1. Přičemž by se měly zvážit především atomové exploze v blízkosti meteoru, protože ty jsou velmi účinné a u takovýchto objektů vytvářejí velký odklánějící efekt.
 2. Exploze však nesmí proběhnout příliš blízko meteoru, aby se nerozdrobil, čímž by vzniklo ještě větší nebezpečí.
 3. Takovýto záměr však musí být proveden již zavčas, a nikoliv teprve poté, co začne hrozit skutečné nebezpečí, protože jinak může být jen stěží úspěšný.
 4. Mělo by se na tom tedy pracovat již dnes.

Billy: A jak se to má s velkými agregáty pro zpětný odraz a s principy solární plachetnice?

Ptaah:

 1. I to jsou možnosti, avšak je mnohem obtížnější je provést a jejich nezbytná účinnost je sporná. Navíc je ohledně jejich efektivity nelze obzvláště doporučovat, protože meteory nejsou po stránce své vlastní rovnoměrné pozice stálé, nýbrž vykazují vlastní rotaci, která prakticky znemožňuje připevnění účinných agregátů pro zpětný odraz či solárních plachet atd.

Billy: Tyhle věci tedy vědci musí ještě důkladně uvážit.

Ptaah:

 1. Je to skutečně tak, avšak čas v této věci spěchá.

Doloženo: Viz detailní pojednání v článku: Nebezpečí kolize s Rudým meteorem (Apophis)

http://cz.figu.org/news/nebezpeci-kolize-s-rudym-meteorem-apophis-/

 

Výňatek z kontaktu č. 248, čtvrtek, 3. února 1994 (body 107-115)

Billy  … Pak mám další otázku. Je vám, resp. tobě, něco známo o amalgámu?

Ptaah  Zajisté. Jedná se o plnící hmotu obsahující rtuť, která se používá v pozemské zubní technice jako zubní výplň. Je to ostatně velmi nebezpečný produkt, který by se v této podobě neměl používat proto, že podle okolností vyvolává silné poškození zdraví, jako např. poruchy zraku, bolesti hlavy, oslabení paměti, sluchové potíže, rakovinu, labilitu psychiky, která má za následek vrtkavost nálad atd. Nebezpečné jsou již vznikající páry při nanášení výplně, jakož i pozdější vylučování rtuti z výplní. Obzvláště silně ohrožené jsou těhotné ženy, které se během svého těhotenství nechávají ošetřit amalgámem, neboť rtuť a její páry atd. se přenáší na plod v matčině těle a zatěžují ho, přičemž mohou vzniknout i různé nemoci či poškození těla, orgánů či vědomí. Účinky vyloučeného amalgámu v lidském organizmu a těle mohou být různé dle tělesné konstituce člověka, a to jak co do síly účinků, jakož i co do okamžiku výskytu účinků, jejichž zhoubnost začne být patrná až při stárnutí člověka, aniž by pak lékař byl schopen odůvodnit původ utrpení. Mnoho lidí si tak po dlouhou dobu často nevšímá, že mají otrávený organismus v důsledku vylučovaného amalgámu, a pak náhle onemocní nejrůznějšími chorobami, pro které nemohou lékaři najít žádné vysvětlení. 

Billy Podal jsi mi odpověď na nepoloženou otázku, neboť právě na to jsem se tě chtěl zeptat, protože jsem na toto téma byl přednedávnem dotázán, abych podal svůj názor. Žel musím přiznat, že jsem v tomto ohledu podal chybnou odpověď. Vysvětlil jsem totiž, že účinky amalgámu závisí na tělesné konstituce člověka, o čemž nemohu přesně říct, zda tomu tak skutečně je. Podle tvé odpovědi je ale amalgám škodlivý v každém případě, velmi často právě dlouhodobým působením, resp. projevem účinků až po dlouhé době.

Ptaah  To je správně.

Billy  Děkuji za poučení.

Ptaah  Chybu můžeš přece napravit.

Billy  Přirozeně, tak to také udělám. …

Doloženo: červen 2008

            http://www.webmd.com/oral-health/news/20080605/fda-dental-filling-risk-possible

FDA (Správa potravin a léčiv v USA) nyní za účelem narovnání soudních nařčení tvrdí, že zubní výplně mohou některým způsobit škodu … Rtuť z amalgámových plomb může být toxická vůči dětem a vyvíjejícímu se plodu, přiznává nyní FDA.

http://ona.idnes.cz/amalgamove-plomby-casovana-bomba-ve-vasich-ustech-f7w-/zdravi.aspx?c=A080611_102338_zuby_bad

 

Výňatek z kontaktu č. 440, 15. ledna 2007 (body 62-63)

Billy       … Před nějakým časem – pokud tedy smím položit ještě jednu otázku – jsi řekl, že americké tajné služby manipulují internet a svět počítačů – což jsem naznačil i v jednom bulletinu o CIA, a je do toho zapleten i Microsoft se systémem Windows –; můžeš mi říct, jaká americká tajná služba je do toho u Microsoftu zapletena, tedy kromě CIA, pokud se ta na tom rovněž podílí?

Ptaah    Systémový program Windows manipuluje americká tajná služba NSA, resp. National Security Agency (Národní bezpečnostní agentura) a další tajné služby. Manipulace umožňuje tajným službám nepoznaně a podle libosti vniknout do jakéhokoliv počítače, vyjmout si z něho data nebo nepoznaně pozměnit a zfalšovat existující data.

Doloženo: o šest let později - červen 2013

http://technet.idnes.cz/nsa-fbi-sledovani-prism-usa-soukromi-data-f15-/sw_internet.aspx?c=A130607_065544_hw_monitory_pka

       http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=782080 (10. 6. 2013)

http://www.stern.de/politik/ausland/informant-edward-snowden-fuer-mich-gibt-es-keine-rettung-2022818.html

za FIGU-Studiengruppe Česká republika

Jan Bayer