Důkazy překonávající veškerou logickou pochybnost

S nástupem internetu a počítačové technologie, kdy fotografický či filmový důkaz již přestal být důkazem, se staly směrodatným ukazatelem informace. „Billy“ Eduard A. Meier, ve svých spisech a kontaktních zprávách s mimozemšťany z Plejaren (často oficiálně publikovaných před uskutečněním celosvětových událostí) tak předkládá od roku 1975 pro podporu svých tvrzení důkazy, které překonávají veškerou logickou pochybnost. Jedná se o informace, které mají povahu předpovědí, nebo vyplývají ze vzájemné diskuze Billyho a jeho kontaktních osob na různá témata, která v dané době sepisuje a uveřejňuje, přičemž pozemská věda často dochází ke stejnému či velmi obdobnému výsledku o řadu měsíců a let později. Začneme všichni konečně brát informace od Billyho a Plejaren vážně a pustíme se do serózního, reálného a rozumného studia bez předsudků?

Následující ukázky takovýchto důkazů překonávající veškerou logickou pochybnost jsou jen některá do očí bijící fakta a špička ledovce z toho, co se nachází v původních německy psaných publikacích. Z toho plyne, že v níže uvedeném výběru jsou zaznamenané jen střípky z toho, co již bylo do češtiny přeloženo. Seznam se průběžně doplňuje.

»Varování všem vládám Evropy! Proroctví a předpověď – 1958«

http://cz.figu.org/uceni-ducha/proroctvi-a-predpovedi/

Výňatky:

6) Sovětský svaz, NDR/NSR, Války v zálivu 1, 2

Sektářství ponese zhoubné plody a v důsledku vražd a sebevražd bude stát mnoho lidských životů, a také vinou politiky a mocenské pravomoci budou v různých státech zavražděny statisíce lidí, stejně jako v Sovětském svazu – jenž bude zrušen nejpozději v roce 1991 – a v NDR, která však bude existovat už jen do pozdních osmdesátých let tohoto století, načež se pak Německo opět sjednotí; oproti tomu v Iráku povedou USA vinou svého státního prezidenta válku, jež však bude bezúspěšná, pročež jeden z jeho synů, který se rovněž stane státním mocnářem USA, vyvolá ve třetím tisíciletí druhou válku v Iráku, jež nakonec povede k nehorázné pohromě, k mučení a k masovým vraždám spáchaným vojsky USA a povstalci.

Doloženo:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz – Sovětský svaz zanikl v roce 1991

http://cs.wikipedia.org/wiki/NDR - oficiální zánik NDR dne 3. 10. 1990. Sjednocení Německa.

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Ir%C3%A1ku – Druhá válka v Zálivu.

Státní mocnář USA George W. Bush.