O knize »Pravda o Plejaden«

O knize »Pravda o Plejaden«

Tuto knihu napsal »Billy« Eduard Albert Meier a pochází z originálu s názvem »Die Wahrheit über die Plejaden«, kterou v roce 1996 vydalo nakladatelství Die Silberschnur, se kterým má Billy na tuto knihu smlouvu. Obsah knihy (236 stran) je v podstatě zkrácená verze jiného Billyho titulu »Z hlubin kosmického prostoru« (»Aus den Tiefen des Weltenraumes«), který vydalo Billym založené nakladatelství Věk Vodnáře (»Wassermannzeit«) ve FIGU-Švýcarsko v roce 1997.

Autor v knize vypráví, jak došlo k jeho prvním kontaktům v roce 1942 a co všechno poté následovalo až po kontakty se Semjase od roku 1975, přičemž jeho kontakty se neomezují jen na jednu osobu, nýbrž zahrnují vícero lidí z plejarische federace a kontakty s JHWH Ptaah trvají dodnes. A tak tomu bude až do konce Billyho života. Oficiální kontakty Plejaren ovšem skončily v roce 1995, přičemž od té doby pokračují nadále, ovšem už jen na soukromé, přátelské bázi.

V knize se dozvíme něco o technice Plejaden, jakým způsobem zvládají cestování Vesmírem, tedy prostorem a dokonce i časem, přičemž dojde i na příhody cestování časem, které se pohybují za hranicemi uvěřitelnosti současného chápání. Dočíst se můžeme i o domově Plejaden, jak jej Billy popsal – o formě jejich vlády, obytných budovách, stravě, dopravních prostředcích, metodách práce, jazyku atd. Dále něco z historie Země a poselství stran Plejaden nám, pozemskému lidstvu. Knihu doplňuje např. předmluva od Michaela Hesemanna, stejně tak i zajímavá příloha v podobě výňatku z jeho knihy »Tajná věc UFO«, která rovněž vyšla v České republice (I. díl v roce 1994 a II. díl v roce 1995 – obě v nakladatelství ETNA).

Kniha může znamenat první vhled do informací ze zdroje Billy Meier, jež představují největší výzvu pro všechny pozemšťany, a sice nikoliv pro lidské masy, nýbrž pro jednotlivce, aby začali přemýšlet a zabývat se na reálné bázi možnostmi a souvislostmi, které plynou z takovéhoto nepřímého kontaktu s mimozemskou civilizací. Reálný a logický přístup k Billyho informacím je ovšem u současných lidí poměrně vzácný, neboť mnohem více se pozemšťané zabývají všelijakými nábožensko-sektářskými nesmysly, ezoterickými výmysly, nelogičnostmi plynoucími z rebelií, přemrštěné kritiky či mylného pochopení souvislostí, a v konečném důsledku ve všech svých případných snahách dělají vše pro to, aby nemuseli přebírat vlastní zodpovědnost, byť je to ta nejdůležitější podstata celého poselství pozemskému lidstvu – nechť si každý uvědomí a převezme za své jednání svou vlastní zodpovědnost. Ufologické informace prezentované v knize, které patří k určitému základnímu pochopení souvislostí, představují jen nepatrný zlomek mnohem hlubších souvislostí, které tkví v misi Billyho/FIGU.