Přelidnění a ČR? Nikoliv, přelidnění v ČR!

Ať se to někomu líbí, nebo ne – téma přelidnění Země je ten nejzásadnější a nejnaléhavější problém všech žijících lidí. Je to téma přehlížené, bagatelizované, zamlčované – ovšem stejně tak děsivé, když nad ním rozumně a zodpovědně jednající člověk zapřemýšlí. FIGU-Studiengruppe Česká republika, stejně jako i další zodpovědní jednotlivci či skupinky, však podnikají osvětu a seznamují veřejnost s nedozírnými následky a důsledky, které v sobě tento palčivý problém skrývá.

Čtenářům a zájemcům budiž doporučena ke studiu celá škála textů (např. Boj proti přelidnění, Další slovo o přelidnění atd. na http://cz.figu.org) pro úvod do této nedozírně rozsáhlé tématiky z celosvětového pohledu. Texty obsahují rovněž možnosti rozumných a humánních řešení.

V dnešním světě, v každém ohledu propojeném nejrůznějšími způsoby, je zcela mylné se domnívat, že jednotlivé státy – malé či velké – nejsou do této problematiky zapojeny, resp. její představitelé nemohou strkat hlavu do písku a s ironickým úsměvem tvrdit, že se to právě jich netýká. Většina lidí žije v iluzi, že tento problém existuje jen někde v Africe, Indii a Číně. Obzvláště občané a představitelé malých států, jejichž existence třebaže často v historii visela na vlásku, nejsou s to z různých egoistických důvodů a nechápání vidět věci z globálu či přemýšlet zodpovědněji do budoucna v obdobím delší, než je jejich zákonem dané funkční období.

Je vůbec Země přelidněná?

Výňatek z textu FIGU Přelidnění – zachraňte Zemi, život, rostliny, lidstvo a zvířata: »Potřebovala-li kdysi Země od samotného počátku vzniku prvních pozemských lidí až do roku 1820 n. l. kolem 2,5 miliónů let, aby vytvořila jednu (1) miliardu lidí, pak se pozemskému člověku podařilo tento přirozený průběh rozmnožování v dalších 173 letech do poloviny roku 1993 překonat asi pětinásobně« Tedy na 5,9 miliard lidí.