Popis knihy – Die Psyche (Psychika)

Autor: Eduard A. Meier

V podtitulu této knihy stojí název »Lebenshilfe für den Menschen« (Pomoc pro život člověka), tudíž se jedná o praktickou knihu do života, ve které autor jasným a logickým slovem vysvětluje okolnosti lidské psychiky a dalších přidružených témat.

Útlá knížka ve svých 106 stránkách skrývá mnohé. Na úvodních přibližně dvaceti stránkách autor vysvětluje nejen teoreticky, ale i na příkladech, jednotlivé psychologické pojmy jako: materiální vědomí, psychika, das Gemüt (prozatím chybí český ekvivalent), mentalita, cit, pocit, lidský tvořivý duch atd., načež pak v další části knihy vysvětlená pojmosloví používá k dalšímu objasnění jednotlivých vztahů.

Jádro knihy tvoří kapitola s názvem »Gedankenkräfte«, tedy síly myšlenek (resp. působnosti myšlenek) s podtitulem: »Tak jak člověk myslí, takovým bude …«. Vysvětleny jsou vztahy a souvislosti mezi principy pozitivního a negativního myšlení, a sice ohledně toho jak nesmírně mocným způsobem nás a naše okolí ovlivňuje vlastní negativně, resp. pozitivně, laděné myšlení a myšlenkové pochody. Jak nepříjemné a svízelné situace si sami připravujeme a negativní osud utváříme v důsledku nepřirozených, negativně naladěných, myšlenek, které se vpravdě chovají jako precizně a neochvějně působící magnety. Citace (strana 62): „Lidské myšlení vytváří energii ohromné síly a ohromného působení. Každá jednotlivá myšlenka vysílá energetické vlny na nejvyšších frekvencích. To znamená: myšlenky samotné se vyzařují jako ohromně silné vlny energie, které spočívají na zatím nezměřitelně vysokých frekvencích.“ Tyto lidským myšlením vytvořené energetické vlny (dle svého naladění do pozitivního nebo negativního) pak samozřejmě ovlivňují naše okolí, prostředí, další rozhodování, chování, psychiku, a tedy nejen naši náladu, ale také zásadním způsobem fyzický stav člověka a dále také lidské podvědomí. Podvědomí totiž pracuje naprosto logicky a precizně a nelze ničím ošálit. Jedná se vlastně o neustálý koloběh. »Člověk vytváří myšlenky – ty ovlivňují dle své vytvořené povahy city, ty dále pak ovlivňují psychiku, která opět nutí člověka dle svého dotyčného ovlivnění vytvářet myšlenky.« A jaképak asi myšlení převládá v hlavách a chování lidí ve většině naší společnosti dnešního typu?

Obsah knihy však na praktických ukázkách učí, jakým způsobem toto negativně a nelogicky laděné myšlení přirozeným způsobem odstranit a začít myslet tzv. neutrálně-pozitivně (= vyrovnaně) a dosáhnout více harmonického a šťastného života, protože jsme si sami svého štěstí strůjci.