Distanc od Diskusního klubu s tématikou mimozemské civilizace

My, FIGU-Studiengruppe Česká republika, se distancujeme od tzv. Diskusního klubu s tématikou mimozemské civilizace pod vedením Františka Hladíka. Naše skupina s tímto Klubem nemá a nikdy nebude mít nic společného, a sice neodvolatelně pro veškerou budoucnost. Na základě našich zkušeností vládnou v Klubu absurdní, nepravdivé, chaotické, konspirační a paranoidně-schizofrenické názory a představy, s nimiž v žádném ohledu nemáme a nechceme mít nic společného. Krom toho Klub soustavně porušuje copyright »Billyho« Eduarda Alberta Meiera (BEAM) a FIGU a disponuje ilegálními a krajně zavádějícími překlady spisů a knih BEAM a FIGU. Diskusní klub s tématikou mimozemské civilizace s Františkem Hladíkem nikdy nereprezentoval, nereprezentuje a nikdy nebude reprezentovat »Billyho« Eduarda Alberta Meiera ani FIGU, neboť postrádá jakýkoliv oficiální status a jeho činnost je ilegální, kontraproduktivní a ke škodě společenství FIGU, »Billyho« Eduarda Alberta Meiera i naší skupiny. Tento oficiální distanc od veškeré činnosti a humbuku Diskusního klubu s tématikou mimozemské civilizace vznikl po konzultaci s »Billym« Eduardem Albertem Meierem a FIGU-Švýcarsko a je definitivní.

FIGU-Studiengruppe Česká republika