Kniha OM – stručné uvedení

Kniha OM (Omfalon Murado) představuje jedno z nejdůležitějších knižních děl Billyho Eduarda A. Meiera. Dílo sepsal v době od 10. května 1983 do 9. října 1984 a tvoří ho 77 kánonů s celkovým počtem 10 136 veršů. Kniha OM obsahuje nejdůležitější tvořivé zákony a doporučení, pravidla pořádku a směrnice, cíl a úlohu člověka v materiálním a duchovním životě. Publikace vyšla v nakladatelství FIGU Wassermannzeit (Švýcarsko) v prosinci 1987 a obsahuje 455 stran A4 (dostupné jen německy). Kompletně opravené a nově přepracované vydání v rozsahu 512 stran A4 s mnoha důležitými a dodatečnými vysvětleními od Billyho vyjde v létě 2011 (cca červenec/srpen).

Další fakta: »Billy« Eduard Alber Meier (narozen 3. 2. 1937) je od roku 1975 dodnes v kontaktu s vyspělou mimozemskou civilizací z oblasti Plejaren. (Nejedná se o souhvězdí Plejaden viditelné z naší Země, které je natolik mladé, že není s to nést lidský život, nýbrž se v případě Plejaren jedná o otevřenou hvězdokupu, která se nachází v jiné dimenzi posunuté o zlomek vteřiny. Souhvězdí Plejaren je pak ještě přibližně 80 světelných let vzdáleno od souhvězdí Plejaden, které je viditelné ze Země.) Billy předložil pro svá tvrzení dlouhou řadu logických důkazů jako fotografie, filmy, vzorky kovů, specifické a přesné informace a varování prorocké povahy, které se potvrzují často ihned, někdy teprve měsíce a léta po vydání v jeho knihách. Více pro vlastní průzkum viz např. http://www.theyfly.com – Michael Horn nebo oficiální stránka svobodného zájmového společenství FIGU založeného Billym v roce 1975: http://www.figu.org.

Některé části knihy OM vznikaly ve spolupráci s JHWH (= král moudrosti) Ptaah z Plejaren, který Billymu telepatickou cestou zprostředkoval ty části knihy, které pocházely z knihy Pra-OM, kterou před dávnými časy napsal Henok. Dva kánony sepsal Billy dle slov Semjase (dcera JHWH Ptaah), která byla od ledna 1975 až do léta 1981 Billyho hlavní kontaktní osobou (viz např. desátý kontakt: Úvod do Učení ducha). Za povšimnutí stojí, že všechny kánony jsou vystavěny na hodnotě čísla sedm, což znamená, že počet veršů v každém kánonu je vždy dělitelný sedmi. Kompletní manuskript sepisoval Billy ručně, neboť z důvodu utrpěného fyzického kolapsu z přetížení v listopadu 1982, při kterém upadl a přivodil si těžká zranění, nemohl pracovat na psacím stroji.

Kniha OM je napsaná v jedné velmi staré formě německé řeči, takže některé výrazy se již nepoužívají a jejich přesná výpovědní hodnota dnes již upadla v zapomnění. Tyto velmi staré výrazy jsou v nově přepracované knize OM vysvětlené, stejně tak jako některá přirovnání vycházející ze starých zvyků, které se také v běhu času zapomněly.