Vysvětlení k proroctví, předpovědi a informace o jedné budoucí události

Ve studijní skupině se často vyskytuje otázka ohledně rozdílu mezi proroctvím a předpovědí, a proto, v souvislosti s uveřejněním rozsáhlého dopisu Billyho z roku 1958 s názvem Varování všem vládám Evropy! – Proroctví a předpověď, je na místě určité vysvětlení pro lepší srozumitelnost a jasnost.

Proroctví představují události, které plynou z daných příčin a v následující době se uskuteční tak, jak jsou na základě následků prorokovány za předpokladu, že člověk (jednotlivec a skupina lidí) nezmění své myšlení, chování a jednání v tom či onom směru v pozitivní. Dá se říci, že proroctví jsou vlastně určitá varování před důsledky minulého jednání a jsou v každém ohledu změnitelné. Proroctví se tedy nevyplní jen a pouze tehdy, podnikne-li člověk nezbytné uvědomění, zamyšlení a činy ke zlepšení dotyčného dění. Vlastně se od proroctví, v tom nejlepším případě, očekává jejich nevyplnění, neboť tím by byl splněn i jejich účel. Realita je ovšem taková – a o tom se může každý čtenář sám přesvědčit –, že podstatná část proroctví z roku 1958 se již dostala do žalostné fáze uskutečnění a bohužel se vyplnila a dále vyplňuje. Z proroctví dále plyne, že spočívá na vždy ovlivnitelných příčinách a následcích, a tudíž se nejedná o předem určenou, předurčenou záležitost, jak se často mylně domnívají náboženské a esoterické kruhy. Rovněž tak se u proroctví nejedná o žádné božské či nadpřirozené síly, neboť nic takového v realitě neexistuje.

Předpovědi představují jiný význam, neboť jsou to již nezměnitelné události, které se v každém případě vyplní tak, jak jsou předpovězeny. Vlastně se také může v případě předpovědi jednat o proroctví, které již v důsledku ignorace člověka a kolektivu doznalo naplnění a nelze ho více zvrátit. Z toho také plyne, že předpovědi jsou přesně dané budoucí události, ať už např. znalým výpočtem, vhledem do budoucnosti nebo cestováním časem za pomoci technických možností.

Jedním takovým příkladem nezměnitelné budoucí události, která se nevyhnutelně na 100% uskuteční, je budoucí zemětřesení na západě USA, při kterém San Francisco zažije obrovské zničení. (Přesné datum nám není logicky známo.)

Během 104. kontaktu Billyho s Plejare Quetzal, 18. března 1978, 03:32 hod., projevil Billy přání vidět budoucí zemětřesení v San Franciscu, jehož děsivé následky vyfotografoval z lodě Plejaren, stejně jako tektonický zlom San Andreas.