Transtuky, mléko

Výňatek z 544. oficiálního kontaktního rozhovoru z 1. září 2012

Transmastné kyseliny, mléko, ovocný cukr

Billy … Potom znovu jedna otázka, a sice ohledně transtuků. Sfath, tvůj otec, mě už v mých mladých letech učil, že se mám vždy správně stravovat a mám dávat pozor, abych se vyvaroval takzvaných transtuků. Vyhýbání se takovým tukům je důležité s ohledem na celkové zdraví, jako ale též se zřetelem k vyrovnanému chování, neboť transtuky, jak mi vysvětlil, by vyvolávaly agresivní formy chování a neustále ho stupňovaly, a sice takovou mírou, která je prý silnější než v případě alkoholu. Transtuky resp. transmastné kyseliny by také vyvolávaly chorobné změny v tepnách a kornatění tepen, jakož i alergie, Alzheimerovu chorobu, diabetes a rakovinu, ale také chorobné záněty atd. a pokud by tyto již existovaly, vše by se dále podporovalo. Ovšem lidé, jako určitá Brigitte Nussbaum, prof. Josef Krieglstein a prof. Dr. Susanne Klumpp (zemřela roku 2009), nanovo tvrdí, že olivový olej může přispívat k ateroskleróze. Výzkumy v Institutu pro farmaceutickou a medicínskou chemii Univerzity v Münsteru měly naznačit, že jednoduché nenasycené mastné kyseliny mají mít zdraví škodlivé účinky. Mohl bys k tomu podat nějaké vysvětlení?

Ptaah Co tě učil můj otec je naprosto správné, kdežto tvrzení, že nenasycené mastné kyseliny mají mít zdraví škodlivé účinky, je chybné. Jsou to totiž transmastné kyseliny, jež jsou extrémně zdraví škodlivé a nebezpečné pro celý organismus, obzvláště také proto, že vedou k obezitě a také k depresi, onemocněním, stejně jako velmi často způsobují diabetes, aterosklerózu a rakovinu. Bohužel si toho pozemšťané ale ještě nejsou vědomi, tudíž bezmyšlenkovitě konzumují transtuky a tím ohrožují své zdraví a dokonce své životy. Transmastné kyseliny jsou tak špatné, zdraví škodlivé a život ohrožující jako dioxiny, které vznikají procesy hoření a vytváří velmi jedovaté sloučeniny, obzvláště chloru a uhlovodíku, které způsobují těžké škody na zdraví a vývojové vady. Transmastné kyseliny jsou lidově jednoduše označovány jako transtuky, přičemž však je jen velmi malému počtu pozemšťanů všeobecně známo, že se jedná o extrémně zdraví škodlivé formy tuků.