Bolesti hlavy, migréna, mořská sůl, ledvinové kameny, rajčata

Výňatek z kontaktu č. 819, ze dne 25. srpna 2022

Billy (...) Žel existuje na Zemi jen nemnoho lidí, kteří se plně spoléhají na pravdu a získávají z ní prospěch, takže se např. spoléhají na přírodu, která dodává velmi mnoho léčebných prostředků proti chorobám a bolestem atd., jimž může člověk skutečně důvěřovat, může je úspěšně využívat, a dokonce si je mohou lidé po celém světě zpřístupňovat v podobě běžných léků. Kupříkladu vrbová kůra (Salicis cortex; pozn. překl.) může na základě lidského metabolismu působit zázraky a lze ji uplatňovat proti bolestem, ba dokonce migrénám. Vrbovou kůru si dnes může člověk zakoupit v kapslích a dále je ostatně i hlavní přísadou Aspirinu, který má kromě tišení bolesti ještě i jiné účinky, jako např. proti horečce a na ředění krve atd. Ale právě co se migrény týče, působí kapsle s vrbovou kůrou u mnohých lidí tak dobře, že se mohou prakticky definitivně osvobodit od migrénových bolestí. Lékaři to žel pacientům zamlčují a souží je celoživotně jinými a drahými léky, jelikož se s jinými a neužitečnými prostředky vydělává hodně peněz, místo toho, aby se předepisovaly kapsle s vrbovou kůrou a tři ostatní prostředky – totiž kapsle s harpagofytem ležatým, kadidlové kapsle a kapsle VegAstin – jako další nezbytné přírodní léčivé přípravky.

Ptaah   To žel odpovídá pravdě, avšak proti lékařsky vzdělaným lidem se neprosadíš, a proto bude patrně lepší o těchto věcech pomlčet. (...)

 

Výňatky z kontaktu č. 216, z 16. března 1987, 23:11 hod

Billy   ... Pořád se říká, že mořská sůl je mnohem zdravější než normální kuchyňská sůl. Asi z toho důvodu, že má být právě zdravější, se také prodává mnohem dráže než sůl normální. Ceny této mořské soli jsou tak přemrštěné, že jsou často 40krát, 50krát či ještě vícekrát dražší než běžná kuchyňská sůl.

Quetzal   To je bezpochyby odporný podvod, neboť mořská sůl nemá lepší nebo vyšší kvalitu než samotná kuchyňská sůl. Obě soli mají stejnou kvalitu. Tvrdí-li se tedy, že mořská sůl má lepší kvalitu nebo že je zdravější než takzvaná normální sůl, pak to odpovídá lži, ne-li přímo podvodu, pokud se za takovou sůl žádají navýšené cenové obnosy a provozují se tím nereálné obchodní praktiky. (…)

Billy     Teď ale něco jiného: Jeden lékař mě prosil o to, abych se tě zeptal, zda můžeš podat informaci o tom, je-li náchylnost na ledvinové kameny dědičná. S ohledem na tuto problematiku vládnou mezi pozemskými lékaři atd. pořád ještě značně nedostatečné poznatky, a proto je skutečně velmi důležité, abys učinil trochu osvěty. S poděkováním od toho lékaře můžeš jistě počítat.

Quetzal   Ano, tak tomu skutečně je. Náchylnost k ledvinovým kamenům může být dědičná v důsledku genově podmíněného defektu látkové výměny.

Billy     A jaké konkrétní látky ledvinové kameny utváří nebo z čeho vznikají?

Quetzal   Kameny ze šťavelanu vápenatého, jak se ledvinové kameny nazývají, vznikají různě, např. z potravin. Mezi tyto potraviny patří mimo jiné i zelenina jako mangold, chřest, rebarbora, ořechy a červená řepa atd. Nutno je zmínit ale i další produkty, jako např. kakao a kakaové produkty. Příčiny ledvinových kamenů mohou být ale i chybná strava, vývojová anomálie ledvin, městnání moči a infekce močových cest. Ledvinové kameny jsou utvářeny obzvláště potravinami, které obsahují velmi mnoho oxalátu. V tomto ohledu je rovněž významný cukr, takže potraviny a poživatiny bohaté na cukr atd. by měli lidé jíst jen s mírou, účelně, a nikoliv v přemíře. Velmi důležitou roli hrají také tekutiny, voda, která vyplavuje z těla jedovaté látky a také přemíru oxalátu. Je nezbytné, aby člověk vždy pil dostatečné množství tekutin, avšak vždy jen v potřebné míře. A protože žádný člověk není v tomto ohledu úplně stejný jako ten druhý, potřebuje jeden v normálním případě 2–3 litry vody denně, zatímco druhý si vystačí jen s jedním až dvěma, či třemi decilitry, aby zaručil tělu správnou zásobu tekutin. Změnit se to může přirozeně při námaze nebo v horku, anebo např. i při nemoci, a tudíž i v důsledku horečky, čímž může vzniknout zvýšená potřeba přísunu tekutin. Ohledně tebe chci zmínit, že jsi jeden z těch lidí, kteří potřebují velmi málo tekutin, přičemž někdy ti dostačuje méně než jeden decilitr denně, pokud tvé tělo vůbec tekutinu potřebuje. To je něco, čemu mnoho chybně informovaných lidí – i lékařů – nemůže či nechce rozumět, neboť to jednoduše přesahuje jejich chápání. Důvod takto malé potřeby tekutin u těchto lidí, ke kterým patříš i ty, lze spatřovat v tom, že mají velmi dobrou látkovou výměnu, a že tedy i velmi dobře tráví, zužitkovávají, spalují a přeměňují výživné látky, takže produkují jen velmi málo jedovatých látek, které jejich organizmus nezatěžují, a které tedy jen zřídka musí z těla opět vyplavovat pomocí velmi malého množství tekutin. To přirozeně platí i pro odpadní látky z potravin, které se utváří ve střevech pálením výživných látek, a které pak – rovněž sporadicky – člověk vylučuje z těla coby exkrementy. Dále je ještě potřeba zmínit skutečnost, že lidé, kteří si vystačí jen s malým množstvím tekutin a netrpí ledvinovými kameny nebo jsou k nim méně náchylní, mají na svém jídelníčku málo potravin, které mají silný obsah oxalátu.

Billy   Pak tu mám jednu otázku ohledně migrény, kterou trpí tolik pozemšťanů. Můžeš mi říct, jaké faktory migrénu vyvolávají?

Quetzal   Migrénu vyvolávají stresové situace, to znamená stres, který je podmíněn fyzicky, psychicky nebo vědomím. Takovéto stresové situace se mohou vyskytovat jak periodicky, tak chronicky, anebo sporadicky, a sice podle toho, jak se člověk ohledně zmíněných faktorů chová, tedy po stránce vědomí, těla nebo psychiky. Myšlenky a z nich plynoucí city mají velký význam obzvláště s ohledem na psychiku a záležitosti vědomí, neboť právě myšlenky a z nich plynoucí city určují stav psychiky a stav vědomí. Další důležitý faktor je výživa, která rovněž vyvolává migrény, a sice tehdy, když člověk určité potraviny nestráví (míněna je potravinová nesnášenlivost, resp. intolerance – pozn. překl.), jako je tomu kupříkladu často v případě mléka nebo mléčných produktů. Potravinová intolerance vyvolává fyzické stresové situace, které vůči migréně náchylné osoby nedokážou kontrolovat a zpracovat, stejně jako ani stresové situace vyvolané psychicky a vědomím. Lidé mohou mít vlohy pro migrénu i v důsledku všelijakých zdravotních vad nebo genově podmíněných faktorů, které pak vyvolávají zmíněné stresové situace. Je ale také možné, že migrénu spustí organické, resp. fyzické škody – ke kterým patří i jizvy jakéhokoli druhu atd. –, které mohou spustit i alergie a určité nemoci, jež můžou rovněž vyvolávat stresové situace. A jak již bylo vysvětleno, lidé trpící migrénou nejsou schopni kontrolovat, zpracovat, a tedy zvládnout nejrůznější formy stresu, což pak vede právě k utrpení a k bolestem, které jsou jen stěží snesitelné. Od samého počátku by se tedy měly eliminovat všechny faktory, které vedou k jakémukoli stresu – přirozeně do té míry, v jaké je to možné. To se vztahuje jak na práci, zacházení se spolubližními a situacemi každodenního života, tak ale i na výživu, při které by se měl člověk vyvarovat všeho nestravitelného. Výskyt migrény ovlivňují i elektromagnetická záření, která vychází jak z přístrojů a elektrických vedení, tak i z elektromotorů a elektronických přístrojů. Migrénu může v určitých případech směrodatně vyvolávat i silné záření Země, jakož i statická elektřina, která se usazuje v určitých materiálech lidských výdobytků a se kterými lidé náchylní na migrénu přicházejí do bezprostředního kontaktu. Ještě je nutné říct, že migréna může být u osob na ni náchylných vyvolána i pro ně nestravitelnými léky, bylinkami, vůněmi i pachy, stejně tak i škodlivými nápoji, jakož i prostředky na péči o tělo, jako jsou mýdla, balzámy, pleťová mléka, šampóny a krémy atd. Spouštěči migrény mohou být i nejrůznější oleje, masti, kapaliny a chemikálie, přijdou-li do kontaktu s kůží, sliznicí nebo vnitřními orgány.

Billy   Nehorázné, co zde všechno hraje roli. O tom naše lékařská věda ještě neví nic, nebo jen velice málo. A než na všechny tyto skutečnosti přijde, jistě to ještě nějaký čas potrvá. Kéž by to bylo brzy, neboť pro lidi trpící silnou migrénou je jejich stav hotové peklo.

Quetzal   Je to tak, avšak bude ještě žel trvat mnoho let, než pozemská věda svými výzkumnými snahami rozpozná směrodatná, důležitá fakta a najde pak nezbytné prostředky a cesty k tomu, aby uměla konečně odstranit neduh migrény.

Billy   Přičemž lidé trpící migrénou musí pak k věci přirozeně přispět i svým dílem, prostřednictvím své myšlenkové práce a prostřednictvím z ní plynoucích citů; tím mám na mysli jejich léčbu, neboť pokud jsem tomu správně rozuměl, pak je tato spolupráce přece zapotřebí.

Quetzal   Tato spolupráce je skutečně nezbytná, neboť na myšlenkách a citech, a tím i na stavu psychiky, závisí velmi mnoho. Přinejmenším během doby, v níž ještě nebudou nalezeny žádné léky nebo v níž ještě nebude vytvořena žádná genová technika, která by umožňovala natrvalo odstranit všechny faktory způsobující migrénu. Zatím se ale v pozemské medicíně žel nenašla cesta ani nezbytné léčebné prostředky, přičemž nějaký čas potrvá, než se tak stane. (…)

Billy   Smím se tě ještě jednou zeptat na to, co jsi kdysi řekl ohledně rajčat? Totiž, že obsahují účinné látky, jež zabraňují určitým druhům rakoviny?

Quetzal   Ano, to je správně: Rajčata skutečně obsahují jisté účinné látky, které jsou schopné s vysokým procentem úspěšnosti zabránit vzniku určitých druhů rakoviny, a sice obzvláště rakovině prostaty. Důležité ale je, aby se člověk vždy v dostatečné míře vyživoval rajčaty a rajčatovými produkty, a sice ve vařeném stavu, neboť procesem vaření se účinné látky zesilují. Účinné látky z rajčat ovšem mohou pozitivně a preventivně ovlivnit i jiné druhy rakoviny, což platí i pro jiné druhy zeleniny, ovoce a mnoho léčivých bylin a dalších rostlin. O tom ale nesmím – podle našich direktiv – podávat v oficiální podobě žádná vysvětlení, neboť by to bylo provinění proti vlastnímu vývoji pozemšťanů ve věci zkoumání a sbírání poznatků. (…)