Mikrovlny

Výňatek z kontaktní zprávy č. 260, 3. února 1998

...

Billy   Děkuji. Pak je tu další otázka. Při 238. kontaktu dne 18. května 1991 jsme hovořili o nebezpečí mikrovln (viz Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, blok 6, strana 325+). Chci ohledně této věci přečíst rozhovor, který jsme vedli:

Billy     Jednou jsi mi řekl, že mikrovlny jsou prý velmi nebezpečné, takže by se jejich prostřednictvím nemělo vařit atd. …

Vysvětlil jsi pak následující:

Ptaah  … Ohledně mikrovln ti nyní chci v krátkosti vysvětlit, že jsou pro člověka velmi škodlivé. Nejenže mikrovlny ničí v závažnějších případech psychiku lidí a zvířat, a život rostlin, nýbrž poškozují např. u lidí i jejich celkové funkce mozku, a to vede až ke zničení mozku, přičemž se může vyskytnout i rakovina, což už ostatně v případě pozemšťanů nastává. Ohledně hliníkových částic je třeba říct toto: Pozřené částečky hliníku jsou pro člověka nebezpečné, neboť vyvolávají – coby další faktory – děsivou Alzheimerovu chorobu. Ohledně rakoviny je třeba říct, že do budoucna budou mikrovlny stále častěji její příčinou, protože se budou mikrovlny využívat stále více, bez zábran a nezodpovědně pro všemožné účely. Vaření za pomocí mikrovln ničí vitamíny a je zapotřebí ho zmínit jako mimořádně velké zlo, a to kromě mnohých dalších zneužití. Ohrožen je i zrak člověka a zvířat a ve speciálních případech je třeba zmínit i šedý zákal, který mohou mikrovlny stále častěji vyvolávat. Jak už bylo řečeno, mikrovlny jsou ve vzrůstající míře příčinou mnoha druhů rakoviny, přičemž se ale kvůli působení mikrovln stále častěji vyskytuje i jednoduché a nerakovinotvorné poškození buněk a je způsobováno mnohé další zlo. V důsledku mikrovln se často vyskytuje poškození či dokonce zničení plodu těhotných žen a dochází k potratu, přičemž v této věci nevědoucí lékaři nejsou schopni zjistit skutečný původ, neboť jim jednoduše chybí nezbytné nástroje, přístroje a nezbytné znalosti. To ale ještě není všechno, i plodnost žen je ohrožena vlnami, neboť ty ji velmi snadno zničí, což platí i v případě muže, který tím také přichází o plodnost. Na určitých světech, které nám jsou známé, je u lidí běžné, že se ženy a muži nechávají mikrovlnami sterilizovat, aby tím působili proti přelidnění planety.

Billy     Já jsem např. podstoupil účinné ošetření mikrovlnami, abych se zbavil takřka nesnesitelných bolestí, které jsem měl při artróze kolena.