Glutaman

Výňatek z 527. oficiální kontaktní zprávy ze soboty, 10. září 2011

Billy  Pak je to tedy vyjasněná věc. Vlastně jsem se na to chtěl zeptat již dlouho, ale pokaždé jsem na to zapomněl. Řekni, milý příteli, přidáváte u vás Plejaren do pokrmů potravinářské aditivum glutaman? U nás se velmi často hovoří o tom, jak prospěšná či škodlivá tato látka vlastně je, avšak neví se o tom jednoduše nic přesného. Proto by bylo dobré, kdybys k tomu mohl něco vysvětlit.

Ptaah  To mohu. Předně je zapotřebí říci, že my Plejaren do našich pokrmů nepřidáváme ani glutaman, ani žádná jiná potravinářská aditiva. Glutaman je mozku vlastní mediátor, který může být velmi nebezpečný pro lidské nervové buňky, neboť ty pod vlivem přílišného množství této látky odumírají. Glutaman by se zásadně neměl přimíchávat do žádných potravin a lidé by ho neměli ani jinak požívat. Protože toho ale pozemšťané nedbají a glutaman neustále přidávají do pokrmů, plyne z toho na jednu stranu faktor nadváhy, a sice proto, že je oklamán pocit sytosti a lidé jí mnohem více, než kolik vyžaduje hlad. A na druhou stranu dochází k tomu, jak již bylo řečeno, že glutaman umrtvuje nervové buňky a vytváří tak v mozku malé dutinky, kvůli čemuž se objevují také neurodegenerativní škody, jako např. ohledně nemocí, které jsou známé jako Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba, roztroušená mozkomíšní skleróza atd. A tak je žel nutno podotknout, že u mnoha pozemšťanů nese na zmíněných nemocech často vinu dotyčné potravinářské aditivum, a to i přesto, že to lékaři nerozpoznávají a výrobci glutamanu to popírají. Glutaman rovněž způsobuje otravu potravinami, když na něj vázané bakterie bez překážky projdou žaludeční kyselinou a vyvolají ve střevech záněty a otravy.

Billy  Jako obvykle jde totiž vždy o zisk a o ten se zpravidla bezohledně usiluje tím, že se chodí přes mrtvoly.

Ptaah  To je trefně řečeno.