Amalgám

Výňatek z kontaktu č. 248 z 3. února 1994, 17:04 hod (body 107-115)

Billy     (...) Pak mám další otázku. Je vám, resp. tobě, něco známo o amalgámu?

Ptaah  Zajisté. Jedná se o plnící hmotu obsahující rtuť, která se používá v pozemské zubní technice jako zubní výplň. Je to ostatně velmi nebezpečný produkt, který by se v této podobě neměl používat proto, že podle okolností silně poškozuje zdraví: Může způsobovat např. poruchy zraku, bolesti hlavy, slabou paměť, sluchové potíže, rakovinu a labilitu psychiky, která má za následek i vrtkavost nálad atd. Nebezpečné jsou již vznikající páry při nanášení výplně, jakož i pozdější vylučování rtuti z výplní. Obzvláště silně ohrožené jsou těhotné ženy, které se během svého těhotenství nechávají ošetřit amalgámem, neboť rtuť a její páry atd. se přenáší na plod v jejich těle a zatěžují ho, přičemž mohou vzniknout i různé nemoci či poškození těla, orgánů či vědomí. Účinky vyloučeného amalgámu v lidském organizmu a těle mohou být různé dle tělesné konstituce člověka, může se lišit jak síla těchto účinků, tak i okamžik, kdy se začnou vyskytovat, přičemž jejichž zhoubnost začne být častokrát patrná až při stárnutí člověka, aniž by pak lékař byl schopen odůvodnit původ daného neduhu. Mnoho lidí si tak po dlouhou dobu často nevšímá, že mají otrávený organismus v důsledku vylučovaného amalgámu, a pak náhle onemocní nejrůznějšími chorobami, pro které nemohou lékaři najít žádné vysvětlení.

Billy     Podal jsi mi odpověď na nepoloženou otázku, neboť právě na to jsem se tě chtěl zeptat, protože jsem na toto téma byl přednedávnem dotázán s žádostí, abych vyjádřil svůj názor. Žel musím přiznat, že jsem v tomto ohledu podal chybnou odpověď. Vysvětlil jsem totiž, že účinky amalgámu závisí na tělesné konstituci člověka s tím, že nemohu přesně říct, zda tomu tak skutečně je. Podle tvé odpovědi je ale amalgám škodlivý v každém případě, velmi často právě dlouhodobým působením, resp. projevem účinků až po dlouhé době.

Ptaah  To je správně.

Billy     Děkuji za poučení.

Ptaah  Chybu můžeš přece napravit.

Billy     Přirozeně, to také udělám.