Pivo

Výňatek z kontaktu č. 475 ze dne 26. 11. 2008, 14:16 hod.

Billy … teď jedna otázka, na kterou se mě někdo ptal, ohledně piva, které pijí lidé ve velkém množství obzvláště v průmyslových státech na našem světě. Znáte i vy tento »lektvar«? Mnoho lidí na Zemi jsou pivaři – jak muži, tak i ženy, ale obzvláště také mladiství, kteří se pivem a jinými alkoholickými nápoji opíjí až do bezvědomí a pořádají pijácké orgie.

Ptaah  S tím jsem obeznámen. U nás se ale žádné pivo nevaří, a tudíž se ani žádné nepije. K tomuto nápoji je také třeba říci, že je velmi zdraví škodlivé, vypije-li se ho více než jeden decilitr denně, neboť obsahuje jedovaté látky, které škodí játrům, srdci a ostatním orgánům, stejně tak i tkáni. Kromě toho jedovaté látky mají také zničující účinky na mozek, v důsledku čehož se poškozuje vědomí. Krom toho pivo a ostatní alkohol poškozuje zrak, protože tyto jedy škodí také oční sítnici. Pivo také činí člověka mdlým a může vyvolat tvorbu tuků, alkoholický zánět jater a nadváhu. V souvislosti s poškozováním vědomí narušuje rovněž rychlou schopnost fungování intelektu, inteligence a v důsledku toho také myšlenek, citů a schopnost fyzických reakcí a pohybů. Tak jako každý nápoj obsahující alkohol – k čemuž patří rovněž nápoje zredukované o alkohol, resp. v důsledku redukce alkoholu nápoje propagované coby nealkoholické – je také pivo velký faktor cirhózy jater (pozn. Billy: smrsknutí jater). Zde se jedná o chronicky pokročilé onemocnění jater, které se vyznačuje zničením jaterních buněk a přetvoření struktury orgánu. U tohoto procesu dochází k tedy postupující zjizvená-vazivová přeměna, resp. přetvoření jater, resp. parenchymatózní přeměna. Proběhne-li tato přeměna, pak již není možné opětovné nastavení normální funkce jater a jaterní architektury. To znamená, že funkce jater je narušena, čímž se dostavuje všechny možné fyzické neduhy, které vedou až k narušení vědomí, oblbnutí vědomí a bludným nereálným představám, které jsi jednou prohlásil za šílenství pijáků. (delirium tremens – pozn. překl.). Pivo je v tomto ohledu tak nebezpečné jako víno nebo kořalka, a sice již v malém množství, pokud se pije pravidelně. Chronický alkoholizmus je přitom dán již tehdy, když se alkohol pije pravidelně několikrát týdně, přičemž hovořím o pití alkoholu dvakrát až třikrát v malém množství, neboť již to vede k poškození jater a vyvolává rozličné neduhy, jako právě poškození vědomí, poškození reakční a pohybové svobody inteligence, poškození intelektu a tudíž i myšlenek a citů. Konzumace alkoholu jakéhokoliv typu, přičemž pivo zaujímá zcela mimořádně škodlivé postavení, vede k chybné a nedostatečné výživě, přičemž již jeho malé množství vede k lehkým zánětům jater, které zpravidla konzumenti alkoholu nerozpoznají. Nerozpoznají se však ani při eventuální konzultaci s pozemskými lékaři. Skutečnost je taková, že každý typ alkoholu, obzvláště pak pivo, ať už se silným či slabým obsahem alkoholu, vyvolává poruchy látkové výměny a v silné míře ničí tělesnou stavbu, což vede k bolestem, celkové tělesné slabosti, nevolnosti atd. Vedle zmíněného musí konzumenti alkoholu počítat také s tím, že utrpí uzávěr žlučovodu a budou zasaženi mnoha dalšími chorobami poškozujícími zdraví. To jsou v krátkosti následky v důsledku pití piva a konzumace všelijakého alkoholu.

Billy  To jsem nevěděl, ale pivo jsem už odjakživa považoval za žalostnou břečku.

Ptaah  Také jiné alkoholické nápoje jakéhokoliv typu jsou zdraví škodlivé stejným nebo podobným způsobem, a sice podle obsahu alkoholu a množství, které se vypije.

...