Transplantace

Výňatek z 384. kontaktu

Sobota, 16. dubna 2005, 21:43 hod

Billy     Dobrá – pak bych se chtěl zeptat ohledně následujícího kuchyňského rozhovoru, zda je obsah správný:

Kuchyňský rozhovor z 28. listopadu 1984

Otázka Čím se vyvolávají projevy mentálních fluidových sil a co obsahují? A co je vlastně potřeba rozumět pod označením mentální fluidové síly, a jak působí? A jak se věci mají ohledně vlastních tělesných mentálních fluidových sil, když se např. implantují orgány jednoho člověka nějakému jinému?

Odpověď  Pozemšťan žel ještě není tak daleko v dnešní době a právě na blížícím se konci 20. století, aby dokázal mentální fluidové síly fyzikálně registrovat, měřit a vysvětlit, takže v této věci panuje ještě velká nevědomost. Tak je tomu i v případě přenášení mentálních fluidových sil na jiné lidi, když se tyto transplantáty implantují od jiných lidí, mrtvých či žijících. Zmatek způsobují i ty elementy, které se to celé pokouší vysvětlovat pomocí nesmyslů z náboženského či spiritistického a ezoterického pohledu, což přispívá k tomu, že se všemu tuplem chybně porozumí a posuzuje se to z pohledu bludné víry.

Co se teď týká implantace orgánu, když se tedy orgán člověka transplantuje nějakému jinému člověku, tak to není žádná neškodná věc. Pravda je totiž tato: Tělu vlastní mentální fluidové síly, resp. kmity jsou natolik masivní, že jsou velmi silně uloženy, resp. uchovány ve všech orgánech. Mentální fluidové síly, resp. mentální kmity obsahují ve svých energiích a silách vše, co se vytvoří pomocí bloku mentality, osobnosti a charakteru. V tom tedy nejsou obsaženy jen energie a síly myšlenek a pocitů, stejně jako psychiky a vědomí, nýbrž i naděje, přání, zvyky a svéráz atd. člověka, které se celkově ukládají v těle a ve všech jeho orgánech. Stejně se tomu děje i v neutrální podobě, když jsou mentální fluidové síly ukládány v prostorech, na místech či na předmětech, které pak může příští osobnost po svém narození opět používat. Z toho vyplývá, že nové osobnosti pak mohou nabývat a vyjadřovat svéráz a způsoby chování atd. svých starých osobností. To ovšem není nutné, neboť to tkví jen a pouze na každé jednotlivé osobnosti, zda prostřednictvím zpětných spojení přijme nebo nepřijme starý svéráz a staré způsoby chování neutrálně uložené v mentálních kmitech a jejich energiích a silách.

Co se týče dalšího vysvětlování ve věci transplantování orgánů z jednoho člověka na druhého, tak je to tak, že transplantace není absolutně neškodná, což se žel všeobecně domnívají obzvláště lékaři. Pravda je totiž ta, že nejsilnější usazení mentálních kmitů s jejich energiemi a silami, tedy mentální fluidové síly, se ukládají v první řadě extrémně silně v celém těle, a tedy v jeho orgánech stejně jako v kostře. Veškeré mentální fluidové síly se ukládají jako pevný a trvalý informační materiál ve všech buňkách těla. Přitom je třeba vzít v potaz, že se informace mentálního bloku ukládají během vteřin do tělesných orgánů a do celého buněčného systému, čímž vzniká »organická paměť« a »buněčná paměť«, které pak účinkují ve věci přenosu uložených mentálních buněčných informací na nějakého jiného člověka, když se provádí transplantace, resp. když nějaký člověk dostane od jiného člověka implantovaný orgán. Bude-li tedy nějakému člověku – žijícímu nebo zemřelému – odňat nějaký orgán či kost a transplantován nějakému jinému žijícímu člověku, pak to způsobuje neradostné následky. Faktem totiž je, že transplantovaný orgán své mentální kmity, energie, síly a informace přenáší na celé tělo a dokonce do mozku a vědomí toho člověka, kterému byly kost či orgán implantovány. A jelikož mentální fluidové kmity transplantovaného orgánu člověka, kterému byl odňat, byly rovněž přeneseny na osobu, jež orgán přijímá, pak to znamená, že byly přeneseny svébytnosti, přání, naděje, strachy a radosti stejně jako způsoby chování. To pak lze rozpoznat tím, že osoba, které byl cizí orgán implantován, dříve či později převezme nevyhnutelně osobitosti, způsoby chování a dokonce i způsoby myšlení atd. toho člověka, který byl dárce orgánu či kostí. Samozřejmě nejsou všechny orgány a buňky stejně silné ve věci ukládání mentálních informací, takže existují velké rozdíly. Nejsilnější orgán ohledně ukládání mentálních kmitů, energií, sil a informací je srdce, načež pak následují všechny ostatní důležité životní orgány. A protože se ukládání mentálních informací v orgánech a buňkách odehrává rychlostí vteřin, je pak jasné, že se přenáší a ukládají i zážitky hrůzy atd. při náhlé smrti, takže tohoto se týkající impulsy se přenáší na člověka, který tento transplantát obdrží. Bleskové následky smrti se rovněž tedy ukládají jako mentální kmity, energie a síly do buněk a orgánů, jakož i všechny ostatní věci, které v mentální podobě vychází najevo v průběhu života.

Otázka  Transplantace pak nejsou skutečně neškodné.

Odpověď  Transplantace orgánů nejsou nikdy neškodné a je úplně lhostejné o jaký orgán či kost se jedná, neboť i oko či prst mají za následek své působení ve věci mentální fluidové síly. Implantované orgány a kosti vyvolávají v každém případě, a skutečně v každém případě, nějaké menší či větší změny u příjemce orgánů, přičemž v nejhorším případě dochází k extrémním změnám osobnosti v té podobě, že příjemce orgánu převezme osobnostní rysy dárce orgánu. Takže je např. možné, že člověk, který obdrží implantováno srdce vraha, se stane podle okolnosti sám vrahem. To jsou fakta, která jsou dnes medicínou atd. ještě popírána, ale doba prokáže, že tomu tak je, a nejedná se o žádný ujetý nesmysl či ezoterické teorie.

Otázka  Odkudpak pochází tyto dnešní vědomosti o těchto věcech?

Odpověď  Tyto vědomosti plynou ze soukromých rozhovorů od Plejaren Ptaah a Quetzal.

 

Ptaah  Obsah je správně vyložen.

Billy     Dobrá, pak to celé budu chtít zapracovat do své nové knihy »Fluidové síly«. …