Glyfosát

Výňatek z 574. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. listopadu 2013

Billy … Nedávno jsem se v televizi podíval na pořad pojednávající o jedu jménem glyfosát. To je na světě nejhojněji používaný prostředek na hubení plevele, který je na trhu bezmála již 40 let a je masivně využíván. Uvádí se, že je pro člověka nezávadný, přijme-li jej tělo jen 0,3 miligramu na jeden kilogram tělesné hmotnosti, přičemž se prý toto číslo může dokonce zvýšit i na 0,5 miligramu. Ty se přece v těchto věcech vyznáš; co si o tom z tvého pohledu máme myslet?

Ptaah  Glyfosát je nebezpečný a způsobuje rakovinu, vývojové anomálie a potraty, stejně jako i všechny pesticidy, herbicidy a neurotoxiny, které při postřicích vnikají do přirozeně rostoucích potravin a ukládají se v nich, jako např. v zelenině, bobulích, plodech, kukuřici, houbách a obilí. Tyto jedy pak, jestliže je lidé stravou požijí, vyvolávají zdravotní problémy. Všechny herbicidy, pesticidy a neurotoxiny, které skrze potravu, póry, ale i vdechnutím vniknou do lidského těla, způsobují kromě rakoviny, vývojových anomálií a potratů i mnoho druhů alergie, jakož i nejrůznější choroby, jejichž příčinu pozemští lékaři nedokáží definovat. Glyfosát, stejně jako i všechny ostatní pesticidy a všechny herbicidy a neurotoxiny jsou mnohem nebezpečnější, než chemici, výrobci a uživatelé lživě uvádějí. Opak jejich tvrzení je pravdou; ve skutečnosti u těchto látek neexistuje žádná miligramová hraniční hodnota, neboť herbicidy, pesticidy i neurotoxiny jsou pro zdraví člověka velmi zásadně nebezpečné, a tedy choroboplodné i v těch nejmenších množstvích, jež sahají dalece pod jeden miligram na jeden kilogram tělesné hmotnosti. Navzdory tomu ovšem považují Světová zdravotnická organizace i americký Úřad pro ochranu životního prostředí nasazení těchto jedů v malých množstvích za nezávadný, což platí i pro evropské úřady. Již samotné osivo je napouštěno neonikotinoidy, následkem čehož jsou otráveny i z něho rostoucí rostliny a nakonec je do tohoto koloběhu chemických jedů samozřejmě začleněn i člověk. Rostliny tedy během svého růstu přijímají jed, který sestává ze stabilních chemických spojení, které se jen krajně obtížně odbourávají, a přecházejí tedy do rostoucích rostlin. Neonikotinoidy je otráveno především již samotné osivo, a to především řepka, slunečnice a kukuřice. Tyto insekticidy jsou pro lidský organizmus mnohonásobně jedovatější než nechvalně známý DDT, který bezpočtu pozemšťanů přinesl tolik neštěstí. Neonikotinoidy zpravidla nejsou používány bodově, nýbrž často preventivně, následkem čehož se to vše ještě podstatně zhoršuje. Bodové nasazení by sice mělo pro lidi méně závažné zdravotní následky, avšak zdravotní újma by ve velmi enormní míře existovala i přesto.

Billy  Tvé vysvětlení je jasné a zřetelné a vypovídá, že chemici, kteří tuhle sloučeninu míchají, lžou právě tak jako výrobci a uživatelé těchto jedů.

Ptaah  To je nepopiratelné.