Plasty

Výňatek z 592. oficiálního kontaktního rozhovoru z 27. července 2014

Billy (…) A ohledně moří je potřeba zmínit také tikající katastrofu, která vyvstává v podobě mnoha tisíc tun plastu a jiných odpadních uměle vyrobených látek, kterými jsou zamořeny řeky, potoky, jezera a hlavně moře. Z toho, že tyto čtvereční a krychlové kilometry jedovatých látek zatěžují zdraví moří, pročež bídně hynou a umírají nesčetní mořští, jezerní, potoční a říční živočichové, si pozemšťané nejspíš sotva dělají hlavu, stejně jako z toho, že jsou do plastu a jiných obalů z uměle vyrobených látek baleny potraviny. Když pomyslím na to, co mi řekl tvůj otec Sfath v mém mládí, že totiž použití všech těchto obalů, což již nyní po mnoho let odpovídá skutečnosti, si vyžádá statisíce lidských životů, protože tyto obaly vylučují do potravin mnohonásobně jedovaté látky, kvůli nimž začne mnoho lidí trpět na těžká a částečně životu nebezpečná onemocnění – jako kupříkladu ve velké míře na všemožné formy rakoviny – pak se děsím toho, co ještě ohledně tohoto přinese budoucnost. (…)

 

Výňatek z 680. oficiálního kontaktního rozhovoru ze 7. května 2017

Billy  (…) Pak jedna otázka o věcech, o kterých jsme už často hovořili soukromě, neboť se domnívám, že bychom měli jednou zmínit jistá fakta, totiž jak nebezpečné jsou ve skutečnosti plastické nanočástice, které plují ve světových mořích a vnitrozemských vodstvech. Jedná se totiž o akumulátory jedů, neboť plastové částice vstřebávají mnohé jedy, které na sebe přitahují jako magnety.

Ptaah Správně, plastové nanočástice ve světových mořích a ve všech vnitrozemských vodstvech jsou samy o sobě pro člověka a všechny živočichy už extrémně škodlivé. Dále je to ještě horší, neboť na sebe jako magnety přitahují a vážou různé jedy, načež se stávají časovanou bombou pro všechny živočichy, kteří pak do svého těla tyto částice v podobě stravy přijmou. Nebezpečí těchto plastových nanočástic nasycených jedy tkví v tom – dostanou-li se do těla potravou –, že se z něho pak už nevyloučí a stanou se jeho součástí, v důsledku čehož způsobí chronické útrapy, nemoci a především rakovinu. Takže se také všichni vodní a suchozemští živočichové, kteří slouží lidem jako potrava, kontaminují vinou těchto malých a nejmenších plastových částic, které jsou naplněné různými jedy, takže člověk – pokud jí maso, ryby či jiné vodní živočichy – automaticky přijímá jedy a plastovými nanočásticemi kontaminovanou stravu, přičemž to vše pak zamoří celý organizmus. To celé je velmi zlé a zdraví škodlivé i proto, že takovéto plastové nanočástice s absorbovanými jedy jsou částečně rozmělněné už mnohem drobněji než v nanovelikosti, resp. v jedné miliardtině. Ono rozmělnění sahá až do atto velikosti, tedy do triliontin. Tyto jedy jsou rozšířeny i v atmosféře a tím i ve vzduchu a jsou vdechovány všemi živočichy, kteří jsou vybaveni dýchacím ústrojím, aby se pak rovněž usadily v organizmu a vyvolaly utrpení a nemoci. Částice existující ve vzduchu o velikosti atto, resp. triliontin ještě pozemští vědci nedokážou rozeznat a ani vyzkoumat. Pouze ve světových mořích existuje podle našich výzkumů přibližně 123 milionů tun plastových nanočástic, přičemž tuny ve vnitrozemských vodstvech v tom nejsou započítány. Také množství plastových fragmentů v atto velikosti zahrnuje podle našich analýz již několik tisíc tun. (…)