Mobilní telefony / 5G / životunebezpečné záření / elektrosmog

Výňatek z 649. oficiálního kontaktního rozhovoru z 26. března 2016

Billy     Pak mám ještě jednou otázku: Už jsi přece často říkával, jak škodlivá jsou záření mobilních telefonů, resp. mobilů atd. a při častým používáním vyvolávají nádory v mozku, jakož i jiné újmy. Můžeš k tomu ještě jednou něco v krátkosti říct?

Ptaah  Ano, záření těchto přístrojů nejsou neškodná, jak lživě tvrdí jejich výrobci, stejně jako stoupenci těchto přístrojů. Vyzařování těchto komunikačních přístrojů jsou totiž fakticky velmi nebezpečná, a sice v mnohačetném ohledu. Drží-li se přístroje v aktivním stavu blíž než 18 centimetrů u hlavy, pak jsou vyzařování velmi nebezpečná, neboť – jak říkáš – v důsledku kmitů mohou vzniknout nádory v mozku. V dalším důsledku vznikají těžkosti vzhledem k vědomí, vedoucí až k těžkým poškozením vědomí, myšlenek nebo pocitů, čímž je poškozována i psychika. Další škody vyplývají v podobě agresivity, chladných pocitů, lhostejnosti, jakož i všeobecného nezájmu vůči okolnímu prostředí, spolubližním, fauně a flóře, osobním záležitostem, rodině, přátelům a celosvětovému dění. Dále z toho plyne závislost být online, nuzná komunikace v osobní podobě, uzavření se vůči mezilidským vztahům a vůči realitě, v důsledku čehož už není možné vnímat a uvědomovat si skutečnost a její pravdu, ani není možné jí rozumět. Dále to celé vede také k tomu, že se vyskytuje násilnictví a životem samotným ve všech jeho podobách se opovrhuje coby nedůležitým, nesmyslným a bezcenným, a sice až do okamžiku, kdy dochází k sebevraždě.

Billy     Děkuji. To celé s těmito přístroji spatřuji jako hloupou a nesmyslnou závislost těch pozemšťanů, kteří nevědí jak naložit se svým časem a se svým životem. A závislí v tomto smyslu je bezpočet těch, kteří si na svých přístrojích »brouzdají sem a tam«, protože jsou prostě příliš hloupí a nemocní v hlavě, než aby skutečně žili a dělali něco smysluplného. Je tím rovněž postiženo celé myšlení a cítění, jakož i vnímání skutečnosti a iniciativa pro zdravé, smysluplné a hodnotné zaměstnání. Z toho plyne i lenost pro jakoukoliv práci, což má za následek, že se jen tak zevluje, mluví se slabomyslně a čas se tráví v posteli namísto toho, aby se člověk činil a šel vykonávat nějakou činnost.

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 100, červenec 2016)

 

Výňatek ze 704. oficiální zprávy z rozhovoru ze dne 1. března 2018

Billy     … Pak opět jedna otázka ohledně mobilního záření, neboť nedávno jsem slyšel, že Švýcarsko je s mobilními vysílacími stanicemi a anténami natolik přetíženo, že jejich energie už nebudou dostačovat pro další očekávané a přibývající mobilní přístroje. To vyplyne v následující době zákonitě a nevyhnutelně vinou stále více stoupajícího zalidnění, resp. přelidnění. V oběhu jsou již nezodpovědné návrhy ve věci povinného zvýšení energetické kapacity těch starých, ale i nových anténních stanic pro mobilní telefony, aby se pokryla s tím související budoucí mnohem víc navýšená spotřeba energie. Přitom se ale nemyslí na nebezpečné energické záření, neboť se pořád tvrdí, že to je pro lidi neškodné. To je přesně v protikladu s tím, co jsi ty už často vysvětloval a před tímto zářením varoval.

Ptaah  Toto již naplánované a nezodpovědné projektování už běží a nelze jej rozumnými námitkami, vysvětleními a varováními zastavit, neboť zodpovědným osobám nejde ve své podstatě o dobrou komunikaci obyvatelstva v zemích a mezi nimi, nýbrž jen a pouze o obrovské finanční zisky a profity. V důsledku zapojení silnějších vysílacích energií se ony pro lidi stanou stále více zdraví ohrožující, a sice nikoliv jen pro uživatele mobilních přístrojů, nýbrž i pro všechny ty, kteří tyto přístroje nepoužívají. Ohrožení na zdraví budou obzvláště všichni ti lidé, kteří musí v oblasti vysílacích zařízení žít nebo pracovat, neboť utrpí různorodou zdravotní újmu vinou záření z těchto zařízení. V popředí stojí rakovinová onemocnění, rovněž tak jako potraty, nervové obtíže, poruchy vědomí, bolesti hlavy a poruchy koncentrace atd. atp. Ovšem takovéto fyzické újmy zapůsobí i na psychiku, následkem čehož vzniknou z těchto záření i psychické poruchy a tak naprosto nenapravitelné škody, které bude nutno ošetřovat dlouhodobě na psychiatrii. Úspěch to ale přinese jen stěží a dle okolností to povede dokonce až k sebevraždám. Ovšem to všechno se nevztahuje jen na pozemšťany, neboť stejnou či podobnou měrou budou trpět i savci a veškerá zvířena atd., ale to stále ještě není všechno, neboť tím bude zasažena nejenom fauna, ale i flóra. Ve všech těchto oblastech se navíc nebudou provádět žádné vážné a relevantní výzkumy, zatímco obyvatelstvo bude podváděno falešnými výklady a lži ve věci údajné neškodlivosti záření a bude kolébáno ve falešné bezpečnosti.

Billy     Je to ale i tak, že lidé jsou dnes natolik zbláznění z mobilních telefonů a závislých na nich, což platí jak ve Švýcarsku, tak i všude na světě – a to v naprosto patologické podobě –, že budou ve své lhostejnosti ve věci svého zdraví velmi silně poškozeni až do fáze nebezpečí života vinou záření mobilních telefonů, antén mobilních sítí a jinými mobilními přístroji. (…)

Texty z různých německých médií na téma nebezpečných mobilních technologií 5G viz:

FIGU Zeitzeichen č. 91, duben 2018, článek:

Elektrosmog – 5G-Mobilfunk-Technologie – eine tödliche Gefahr!

https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_91.pdf

Mobilní telefony – kdy nám škodí?

http://www.elektrosmog-zony.cz/download/mobilni_telefony.pdf

Studie v červenci 2018 potvrdila škodlivost WI-FI

http://www.elektrosmog-zony.cz/download/studie_vliv_wifi_2018.pdf

Lékaři varují před zavedením a účinky 5G sítě

https://www.elektrosmog-zony.cz/download/5g_apel_2018.pdf

 

Čtenářská otázka

Co je třeba rozumět pod takzvanou »kosmickou životní energií«, »kosmicko-elektromagnetickou životní energií« nebo jednoduše »kosmicko-elektromagnetickými kmity«, resp. »kosmicko-elektromagnetickou energií« jak zní jiné označení ve věci »kosmické životní energie«? Dále co je třeba rozumět pod označením elektrosmog a je vůbec lidem, zvířatům a rostlinám škodlivý či nikoliv?

Peter Steinemann / Švýcarsko

Odpověď

Tuto otázku ohledně »kosmické životní energie« už před drahnou dobou položily i jiné osoby, takže chci uvést odpověď jak pro Vás, tak i pro jiné zájemce, přičemž odpověď č. 3 pochází od Plejare Ptaah z kontaktního rozhovoru č. 330 ze dne 29. srpna 2002.

Kosmicko-elektromagnetická energie života existuje ve dvou formách:

1)         Pro veškerou hrubohmotnou existenci, tedy pro vše hrubohmotné. Tato »kosmicko elektromagnetická energie života« se vytváří z nevyčerpatelné univerzální energie elektronů a přeměňuje se pak do poloduchovní podoby energie, která oživuje veškerý materiální život. Proces tohoto vytváření energie se uskutečňuje v materiálním Univerzu, tedy ve 4. pásu, který se nazývá Univerzum pásu pevných těles, a sice prostřednictvím interakce 3. pásu (Pás prajádra = pozitivní) a 5. pásu (Pás proměny = negativní).

2)         Pro veškerou čistě duchovní existenci, tedy pro všechny formy, které jsou čistě duchovní, resp. tvořivě energetické povahy. Tato »kosmicko-elektromagnetická energie života« je tvořivě duchovní povahy a regeneruje se nepřetržitou změnou energie Tvořivého ducha nekonečným způsobem, jako perfektní perpetum mobile. Děje se tomu tak z jádra Tvoření navenek tím, že je přijímána energie původu ze 7. pásu (Hraniční pás, resp. Tvořivě materiální pás, resp. Expanzní pás, resp. Vytěsňovací pás), která je do tohoto pásu dodána z Absolutního Absolutna.

3)         Elektrosmog nelze v žádném případě dávat do souvislosti s »kosmicko-elektromagnetickou energií«, resp. s »kosmicko-elektromagnetickou životní energií«, neboť v protikladu k ní elektrosmog neoživuje veškeré formy života, nýbrž je jím na škodu, přičemž obzvláště člověk je vůči tomu velmi náchylný, vedle domácích zvířat, divoké zvěře a rostlinstva. Elektrosmogová pole se vyskytují všude tam, kde prochází elektrické vedení, anebo kde se nachází elektrické přístroje, zařízení, generátory či transformátorové stanice atd. I rádiové, televizní a mobilní vysílače, stejně tak i homogenní přijímače, tedy radiotelefony, vysílačky (stožáry) a mobilní telefony, resp. tzv. mobily, vylučují silné emise elektrosmogu, který nepředstavuje nic jiného než »nízko-energetická elektromagnetická pole«, resp. »nízko-energetické elektromagnetické kmity«. Působení elektrosmogu na člověka může mít např. za následek závratě, poruchy vědomí, bolesti hlavy, oteplení mozku, poruchy koncentrace, alergie, krvácivost, revma, neuropatie, psychické poruchy, poruchy příjmu potravy a agrese, poruchy spánku, zapomnětlivost, proměny osobnosti, deprese, poruchy zraku, ba dokonce rakovinu atd., jak vysvětlují Plejaren, což ovšem jinak pozemští »odborníci« a »vědci« zpravidla vehementně odmítají, což dělají rovněž i výrobci produktů vyzařující elektrosmog.

K předchozí odpovědi od Ptaah bude zřejmě zajímavé uvést i následující článek z odborného časopisu MEDIZIN.

Billy

Mobily škodí

Článek z odborného časopisu MEDIZIN / datum a vydání nejsou známy

Elektromagnetické záření, které vyzařují mobilní telefony, by mohlo být pro člověka škodlivější, než se dosud myslelo. K tomuto názoru přišla studie buněčných kultur finského úřadu pro atomovou bezpečnost. Záření mobilů vede dle průzkumu studie ke ztenčení stěn buněk v tepnách (cévách). Pokud by se měl tento efekt – pozorovaný v laboratoři – vyskytovat i u lidského organizmu, pak by to mělo za následek poškození hematoencefalitické bariéry. Následek by mohl být v podobě bolestí hlavy, únavy a dokonce onemocnění podobné Alzheimerově chorobě.

Zaslala Brunhilde Koye / Švýcarsko

(Výňatek z FIGU bulletinu č. 42 – únor 2003)

Výňatek z kontaktu č. 226, ze dne 3. února 1989

Billy … Jak je to dnes s tvým časem, máš ho dostatek, abys mi mohl zodpovědět nějaké otázky?

Quetzal  Nespěchám, pokud máš toto na mysli.

Billy Přesně. Mohu tedy hned začít otázkami?

Quetzal  To můžeš

Billy Jednou jsi říkal, že sluneční záření je pro člověka škodlivé proto, že příliš silným zářením vzniká na nechráněné kůži sluneční spálení, což je jasné. Zmínil jsi přitom ale i to, že z toho vzniká zhoubný melanom, když se sluneční spálení opakuje byť jen v minimální podobě. Nehraje přitom žádnou roli, pokud si správně pamatuji, zda je to jen 10 nebo 50 či více let po prvním spálení. V každém případě hraje hlavní úlohu první sluneční spálení kůže, neboť v tom vznikají faktory toho, že se může vyvolat zhoubný melanom, resp. rakovina kůže. Potud je to jasné. Něco jsi ale říkal také ohledně umělých světelných zdrojů, které jsou právě tak škodlivé jako sluneční záření. Žel jsi k tomu pak už nepodal žádná další vysvětlení, takže se na ně nyní chci zeptat.

Quetzal   Ano, tvé vysvětlení je správné, neboť jsem skutečně nepodal žádný objasňující výklad ohledně toho, co nyní zmiňuješ. Nuže tedy, slyš: Umělé světlo není vůbec neškodné, což platí i pro sluneční záření. I každé umělé světlo uvolňuje záření, které je zdraví škodlivé, čímž je tedy možné vyvolat nejrůznější druhy nemocí, jako např. různorodé druhy rakoviny. Vinou příliš silného umělého záření a umělých kmitů se mohou vyskytnout ale i všelijaká nervová onemocnění, buněčné změny, astma, bolesti hlavy, nevolnosti, svalové obtíže, poruchy paměti, poruchy plodnosti člověka, poruchy koncentrace stejně jako mnohé další újmy. Umělé světlo se tedy může projevit na zdraví člověka velmi nepříznivě a nebezpečně, přičemž je samozřejmě důležitá dotyčná intenzita světla, záření a kmitů. Aby se tomuto zlu zabránilo, tak je nezbytné, aby byly světelné zdroje konstruovány a zabezpečeny tak, že se zdraví škodlivé faktory nebudou vyskytovat.

Billy       To ale potrvá ještě dlouho, než to bude u nás na Zemi rozpoznáno a něco se proti tomu podnikne. U nás převládá chybná domněnka, že velmi mnoho světla je prý zdraví prospěšné atd.

Quetzal   To je v principu i správně, ale platí to jen tehdy, když se u umělých světelných zdrojů odstraní zdraví škodlivé faktory. A jak říkáš, bude to ještě skutečně dlouho trvat, než dotyční pozemští vědci rozpoznají vysvětlená fakta. A potrvá ještě mnohem déle, než se najdou směrodatné cesty a prostředky, aby se vytvářelo neškodlivé umělé světlo.

Billy To zřejmě už nebude v tomto století a tisíciletí, neboť vše je zřejmě ještě velmi vzdálená hudba budoucnosti, že?

Quetzal   To je správně, můj příteli. Uběhnou ještě desetiletí, než uzrají poznatky v této věci. A potrvá ještě velmi dlouho dobu, než budou nalezeny prostředky a cesty, aby se odstranily škodlivé faktory umělého osvětlení. Stejně tak to platí i pro elektřinu.

Billy  To tedy zřejmě znamená, že i kmity elektřiny způsobují na člověku, ale i na zvířatech, rostlinstvu, ptácích, rybách a hmyzu atd. účinky vedoucí k nemocem. Mám přitom na mysli elektromagnetické kmity, které vychází z elektrického vedení, elektrospotřebičů a radiových zařízení, stožárů pro rozhlas, rádio a televizi atd. Máš toto na mysli, když poukazuješ na elektřinu?

Quetzal   To je správně. V příchozí době se to celé ovšem ještě rozšíří, neboť pokrok s sebou přinese, že se pro pozemšťany stanou masových zbožím přenosné komunikační přístrojky, které se pak budou nazývat mobilní přístroje či mobilní telefony atd., v důsledku čehož bude pak jen velmi málo lidí, kteří pak nebudou vybaveni těmito přístrojky, jež budou mít velmi často jen nesmyslné využití. To celé se bude rozmáhat jako technická pokroková epidemie a vyžádá si to velmi mnoho lidských životů. Na jednu stranu to tak bude v důsledku nebezpečného záření, které z těch přístrojů bude vyzařováno a na druhou stranu i proto, že se jich bude využívat nezodpovědně při všech možných a nemožných příležitostech, jako při jízdě autem atd., tudíž ochabne pozornost a kontrola a zapříčiní se tím smrtelné nehody atd.

Billy  Újma jest daň za nerozum. Výrobci takovýchto mobilních telefonů pak budou jistě popírat, že tyto aparatury vysílají škodlivá záření.

Quetzal   Tak tomu bude po dlouhou dobu, neboť lidé odpovědní za obchod s těmito přístroji si ho nebudou chtít nechat zkazit. V důsledku toho si budou prostřednictvím věhlasných míst, za pomocí finančních úplatků, nechávat zhotovovat zfalšované analýzy, které mají dokázat, že záření z přístrojů jsou prý neškodná.

Billy       To si dokážu živě představit.