Kontaktní čočky

Výňatek z kontaktu č. 238 z 18. května 1991, 12:55 (body 424-428)

Kontaktní čočky

Billy     (...) – Ach ano, byl jsem již porůznu dotazován, zda se u vás také vyskytuje ten neduh, že se příchodem vyššího věku zhoršují oči, anebo zda máte oční nemoci, které zhoršují kvalitu zraku?

Ptaah  Tento neduh již naštěstí po tisíciletí neznáme.

Billy     To je pěkné, pak tedy už u vás neexistují žádné brýle ani kontaktní čočky. Potřebovali jste je vůbec někdy?

Ptaah  Zajisté, avšak velmi dlouhou dobu je už nepotřebujeme, protože po tisíciletí již u nás nejsou ani oční nemoci, ani oční deformace v důsledku příznaků stáří, což se ovšem nevztahuje jen na oči, nýbrž i na všechny tělesné orgány a na celé tělo.

Billy     A jak jste to měli s brýlemi a kontaktními čočkami?

Ptaah  Pomůcky v podobě brýlí byly po dlouhou dobu u našich národů běžné, od kontaktních čoček jsme však velmi záhy upustili, neboť se zjistilo, že byly pro oko – a obzvláště pro rohovku – velmi škodlivé. Nejenže takové kontaktní čočky byly líhní pro bakterie podporující záněty, nýbrž ve skutečnosti vyvolávaly i záněty rohovky, zákaly rohovky a z dlouhodobého pohledu i šedý zákal, což nás záhy odradilo od jejich používání. Z tohoto důvodu byly vyvinuty kapalné přípravky, které byly s to takovéto kontaktní čočky nahradit, než se pak konečně našel způsob, díky němuž bylo možné udržovat oči člověka v téměř stoprocentní kvalitě za pomoci zdravého způsobu života a preventivních opatření.

Měkké čočky: Mějte se na pozoru!

HAMBURG – Uživatelé měkkých kontaktních čoček trpí 80krát častěji bakteriálními záněty rohovky oproti průměrné populaci. Podle jedné anglické studie delší nošení těchto čoček silně snižuje obranyschopnost rohovky vůči bakteriím.

Blick, Curych, pondělí, 23. 9. 1991

Billy     Pak jste tedy tento neduh překonali.