Nanotechnologie

Nanotechnologie

Výňatek z kontaktu č. 434, dne 9. září 2006, 19:57

Billy       Pak tu mám jiné téma: V posledních letech se na Zemi velmi rozvinula nanotechnologie, přičemž se využívá stále více nejrůznějších nanomateriálů pro všemožné věci každodenní potřeby. Jednou jsi k tomu řekl, že nanočástice jsou pro lidi zdraví škodlivé. Co pod tím má člověk rozumět?

Ptaah    Nanočástice nejrůznějšího druhu jsou krajně zdraví škodlivé, pokud se dostanou do dýchacího ústrojí a tím do plic. Obzvláště to může nastat látkami a všelijakými materiály, které jsou ošetřeny nanočásticemi a které se uvolňují z materiálů a plují vzduchem, načež je člověk vdechne. Takové vdechnutí nanočástic není v žádném případě neškodné, nýbrž pro lidský organizmus natolik škodlivé, jako je to např. u azbestových částic, které rovněž vyvolávají životu nebezpečné nemoci. To je skutečnost, kterou pozemští vědci žel zatím nerozeznali, a pro mnoho lidí to může mít následky v podobě těžce narušeného zdraví, pokud brzy nerozpoznají tyto skutečnosti a nezasáhnou protiopatřením.

Billy       To ovšem asi bude ještě nějaký ten čas trvat, a sice i poté, když tvá varování rozšíříme do světa. Na jednu stranu jsou naši vědci náležitě omezení a na druhou stranu za vším vězí tak výnosná komerce, že tu věc půjde jen stěží zastavit. Zastavit ale nelze ani mnoho dalších věcí, jako např. oteplování klimatu, zničení životního prostředí a přelidnění, z čehož v přírodě probíhají obrovské změny. Kácení deštných pralesů, zastavování země, zabetonovávání a asfaltování velkých ploch rovněž přispívá k razantně postupující změně klimatu, jakož i z toho plynoucí velké množství dešťů, o čemž již Semjase na konci 70. let řekla, že se Evropa pomalu stává močálem.

Ptaah    To je žel nevyhnutelná skutečnost, neboť pozemšťané neslyšeli na varování a neslyší na ně ani nadále. Další klimatické změny nevznikají jen znečišťováním životního prostředí, nýbrž plynou také ze změn na zemském povrchu a vykořisťováním přírodních zdrojů, a jak jsi uvedl, rovněž i kácením deštných pralesů a betonováním a zastavováním půdy, obzvláště pak zeleně. A ohledně toho, že se z Evropy stává močál, je třeba říci, že tento problém neobyčejně velkých a silných dešťových srážek vytváří nové faktory změny klimatu, neboť se tím drasticky mění teploty. Tím se mění celá příroda, a sice nejenom vegetace, nýbrž i svět a fyzické vlastnosti atd. zvířeny a člověka. Střídají se extrémní sněhové bouře a krupobití s obdobím extrémního horka a sucha, což má dopad také na ledovce, které tají, stejně jako na Arktidu a Antarktidu. Stále větší lijáky vyvolávají stále více naplavenin, sesuvů půdy, skal a kopců, přičemž důležitou roli hraje také rozmrznutí permafrostu, který drží masy hornin pohromadě. Oteplováním zemského klimatu tak stoupají i vody moří, což bude mít za následek, že se nezadržitelně zaplaví města, vesnice a obydlená území, která se stanou pro pozemšťany neobyvatelná. Obyvatelných ploch tak bude stále méně a budou menší, což znamená, že se životní prostor pro pozemšťana smrskne a umenší, a sice v poměru ke stále rostoucímu přelidnění. Tím je již předurčena katastrofa pro celé lidstvo, kterou lze ještě zastavit v těch nejhorších podobách formou rigorózní kontroly porodnosti, resp. celosvětovým, kontrolovaným a etapovitým zastavením porodnosti v dlouhodobém sledu. Co ovšem pozemšťané již zničili v přírodě a ohledně klimatu svým přelidněním a jeho katastrofickými následky, to žel již nelze vrátit zpátky, a proto budou přírodní katastrofy v každé podobě v nadcházejících dobách stále více přibývat a získávat na intenzitě a stanou se »normálními«.

Billy       Hovoříme tu opět o věcech, které by se měly vlastně rychle rozšířit na veřejnosti. Co myslíš, měl bych z tohoto rozhovoru snad udělat mimořádný bulletin?

Ptaah  Svou ideu bys měl uskutečnit, neboť to, co jsme prohovořili, má velké rozpětí a význam pro pozemšťany.