Nadměrné pití

Výňatek z kontaktu č. 447 z 20. dubna 2007 – 23:18 hod

Billy   … Ještě jedna otázka prosím: Jak je to vlastně s pitím studené vody nebo jiné tekutiny, když je tělo rozpálené nějakou námahou? Tvůj otec Sfath mi jednou říkal, že člověk má uhasit jen tu největší žízeň, protože jinak se tělo teprve opravdu rozpálí, pije-li se více, než je nezbytné.

Ptaah

35. To je správně.

36. Rozpálené tělo se nemá navenek prudce zchladit studenou vodou, ani žízeň se nemá hasit příliš studenou či chlazenou vodou nebo příliš mnoha jinými tekutinami.

37. Když se rozpálené tělo – byť je rozpáleno jen lehce – prudce zchladí studenou nebo chladnou vodou, pak to může vyvolat životu nebezpečné reakce, a proto tedy takové konání může vést k rychlé smrti.

38. Když má člověk rozpálené tělo, tak pít příliš mnoho chlazené nebo studené vody a jiné tekutiny je také zdraví nebezpečné a někdy dokonce životu nebezpečné, neboť pití přílišného množství vody nebo jiných tekutin v rozpáleném stavu tělo neochladí, nýbrž ho rozpálí ještě více a ještě se tím podporuje i žízeň.

39. Pokud se tedy příliš mnoho vypité vody či jiné tekutiny – a sice i mléka – okamžitě opět pocením nevyloučí, může to vést k akumulaci tepla a tím k úžehu, čímž může nastat smrt.

40. Aby se uhasila žízeň a nahradila ztracená tekutina, tak by se zpravidla nemělo pít více než jeden až dva decilitry vody či jiné tekutiny.

41. Cokoliv více je nezdravé a způsobuje pocení těla, čímž se ztrácí i mnoho tělesné soli.

42. Na zahnání žízně se nejlépe hodí malá sklenice horkého čaje nebo kávy – neslazené nebo slazené jen troškou bílého cukru.

43. Hnědého cukru či sladidel by se člověk měl vyvarovat, neboť ty jsou ohledně zdraví ještě více na pováženou než bílý cukr.

44. Hnědý cukr a sladidla mají také tu vlastnost, že mohou vyvolat náchylnost ke stresu, přičemž stres opět vyvolává srážení mozku, jehož dalším následkem jsou stavy strachu, které se stanou rychle chronické. Z toho pak plyne, že se naruší psychika a konečnými důsledky jsou také deprese.

45. To ovšem nyní neznamená, že by bílý cukr byl nějak neobyčejně zdravý, neboť požívá-li jej člověk trvale ve větším množství, vede rovněž ke zdravotním potížím a k obezitě.