Dusitan sodný

Výňatek z kontaktu č. 463, čtvrtek, 24. dubna 2008, 16:48 hod (věty 4-17)

Billy  … Mohu ti položit nějaké otázky?

Ptaah  Samozřejmě.

Billy  Před nějakou dobou jsi mi při jednom soukromém rozhovoru vysvětlil, že určité rakovinové nemoci jsou zde na Zemi vyvolány určitými potravinovými přídavky, které slouží jako konzervační prostředky a činí tak maso trvanlivější. Před několika dny jsem se o tom s někým bavil, ale nemohl jsem si vzpomenout, jaká to přídatná látka je hlavně ta rakovinotvorná. Hovořili jsme o tom asi před třemi lety, pokud si na to dokážeš vzpomenout?

Ptaah  Ten rozhovor si ještě pamatuji a uskutečnil se soukromě dne 5. května 2005 na konci našeho oficiálního kontaktního rozhovoru. Tehdy jsi mi vysvětlil přibližně to, že zpracovávané maso všeho druhu se ošetřuje silně rakovinotvorným dusitanem sodným a je v lidské stravě velmi nebezpečný. Takže maso, které se ošetřuje dusitanem sodným, by se mělo jíst jen minimálně, anebo vůbec ne. To byla přibližně má slova.

Billy  Ano, nyní, když to říkáš, tak se mi rozhovor opět vybavuje. K tomu by bylo ale zajímavé vědět, jaké druhy masa je hlavně nutné brát v potaz?

Ptaah  Jsou to ty zpracované druhy masa, které obsahují rakovinotvorné látky, ale jsou to i různé další potraviny všeho druhu. Ohledně dusitanu sodného v mase a co se týče dalších potravin, které se zpracovávají konzervačními prostředky, je zapotřebí říct, že se jedná obzvláště o průmyslově vyráběné produkty, zatímco u soukromě vyráběných výrobků se dusitan sodný a konzervační látky nepoužívají.

Billy  Rozumím, ale vyjádřil jsem se nejasně, neboť v mojí otázce jde o to, dozvědět se, jaké druhy zpracovávaných masových produktů obsahují rakovinotvornou látku dusitan sodný, jehož by se mělo vyvarovat nebo přinejmenším pojídat jen velmi málo. A jak je to s BIO produkty ve vztahu k masu, zelenině, ovoci a marmeládám atd.?

Ptaah  Žel jsem ti špatně porozuměl. Obzvláště je potřeba zmínit všechny masové produkty, které vyžadují proces zpracování, jako uzenářské zboží všeho druhu, k čemuž patří i salám a další stejnorodé či podobné produkty. Dále je k tomu zapotřebí uvést i zabalené, resp. zafóliované šunky a další druhy masa, jakož i jakékoliv hluboce zmrazené maso – coby hotový produkt – a každé maso, které je zabaleno v plechovkách/konzervách atd. Maso se ošetřuje dusitanem sodným obzvláště proto, aby se mu dodala a zachovala červená barva. Každý druh masa, který je sušený, se neošetřuje dusitanem sodným a je proto nezávadný, jak je tomu zpravidla i u BIO produktů ohledně masa, ovoce, bobulí a zeleniny. U některých BIO produktů ale neexistuje jistota ryzího BIO původu, neboť mezi jejich producenty se někdy nachází podvodnické živly, které tajně používají zakázané látky za účelem dobré produkce. Směrodatné státní kontroly by tomu mohly zabránit.

Billy  To si už nejrůznější lidé mysleli. …