Opalování, kouření

Výňatek z 241. kontaktu, 3. únor 1992

Billy … Možná, že bys mi mohl vysvětlit, proč lidské tělo zhnědne působením slunečních paprsků. Moje otázka se vztahuje především na hnědnutí kůže u lidí se světlou pokožkou.

Ptaah

255. Kůže zhnědne imunitní reakcí těla.

Billy  Myslíš tím, že zhnědnutí těla je imunitní reakce proti UV záření?

Ptaah   

256. Jistě.

Billy  Zajímavé. Pak je tedy zhnědnutí, resp. opalování, důsledkem slunečního záření, tedy UV záření, mnohem nebezpečnější než se všeobecně předpokládá.

Ptaah

257. To je správně, jistě.

258. Opalování těla v sobě skrývá enormní nebezpečí i tehdy, když je ochranná ozonová vrstva úplná.

259. I když je ozonová vrstva nepoškozena, a tedy plně účinná, existuje nebezpečí, že člověka postihne rakovina kůže a další nemoci vyvolané v důsledku UV záření.

260. Pozemšťané žel věří tomu, že sluneční záření je pro lidské tělo při úplné ozonové vrstvě prý neškodné.

261. Žel se jim ještě nedostává porozumění, aby pochopili pravdu.