Transtuky, mléko

Ptaah To je správně, ale u požívání potravin bohatých na tuky je vždy předpokladem zdravá míra. Ve zdravé výživě mají své oprávnění jak nasycené, tak nenasycené rostlinné a živočišné mastné kyseliny. Z živočišných produktů je jedinečný mléčný tuk, neboť tento vykazuje neobvykle bohaté spektrum velmi hodnotných mastných kyselin, pročež je pro člověka s jeho složením velmi ideální, přičemž se však musí dbát na snášenlivost, protože u určitých lidí chybí nutná odpovídající produkce enzymů, která pro ně činí mléko a mléčné produkty snesitelné. Pokud je tato produkce enzymů nedostatečná, pak jsou mléko a mléčné produkty podle okolností velmi zdraví škodlivé a nelze je doporučit.

Billy A které tuky mohou být tedy označeny za zdravější, jsou to rostlinné nebo živočišné?

Ptaah Rostlinné tuky jsou nejhodnotnější, neboť obsahují více nenasycených mastných kyselin, živočišné tuky vykazují více nasycených kyselin. Původ tuků je tedy směrodatný, přičemž však všechny potravinové tuky obsahují nasycené a nenasycené mastné kyseliny. Nejhodnotnější tuky jsou ty přirozené (přírodní) v másle a v zastudena lisovaných rostlinných olejích jako např. v brukvi řepce či ořeších.

Billy Často se tvrdí, že mléko a mléčné produkty jsou všeobecně škodlivé, a tudíž tedy i mléčné kyseliny.

Ptaah Pro mnoho lidí – dětí a dospělých – jsou mléko a mléčné výrobky více či méně zdraví škodlivé, což ale nemůže být zobecňováno. Škodlivost platí pouze pro lidi, jejichž produkce enzymů v souvislosti se schopností trávit mléko a mléčné výrobky více či méně nedostatečná či dokonce zcela chybí.

Billy Že je mléko a mléčné výrobky, obzvláště kravské, škodlivé, o tom už jsme jednou mluvili, avšak nepodal jsi o tom žádné další vysvětlení. Byl to i Quetzal, se kterým jsem jednou ohledně toho vedl rozhovor. Takže když chybí nebo nedochází k dostatečné produkci enzymů potřebných k trávení, má se to s celou věcí poněkud jinak.