Vitamín C

Vitamin C

Výňatek z 241. kontaktní zprávy z 3. 2. 1992, 23.33:

Billy: Přesně. – Tvá slova vystihují vlastně vše. Tato pravda se ovšem nevztahuje jen na nákazy AIDS a drogy, ale i na mnoho jiných věcí, jako např. na to, že si člověk postupně sám ničí zdraví, když se jednoduše řídí bludnými naukami a tvrzeními jistých vědců. Před pár dny jsem v tomto ohledu četl v novinách jeden malý článek, v němž jeden pomýlenec s doktorským titulem tvrdil, že člověk potřebuje denně jen 75 mg vitaminu C a že toto množství zcela postačuje k pokrytí veškeré tělesné potřeby. Já však od vás vím, že lidské tělo potřebuje každý den průměrně 750 mg, přičemž se tato potřeba může zvyšovat v souvislosti s tělesným stavem.

Ptaah

  1. O tom jsme hovořili již často, avšak nikdy jsme neuváděli zcela přesné údaje.
  2. Na tomto místě bych je však chtěl uvést:
  3. Lidské tělo potřebuje v pozemském prostředí průměrně 750 mg vitaminu C při tělesné hmotnosti 60 kg a nenáročné činnosti.
  4. To odpovídá 12,5 mg vitaminu C na jeden kilogram tělesné hmotnosti.
  5. V případě náročné činnosti vzrůstá tělesná potřeba tohoto vitaminu na 14 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti.

Billy: A jaká je tedy míra při středně náročné činnosti?

Ptaah:

  1. Středně náročná činnost se v tomto ohledu počítá stejně jako náročná činnost.

Billy: Člověk vážící 70 kg by tedy podle toho musel brát 980 mg vitaminu C denně.

Ptaah:

  1. To je správně, avšak toto množství představuje pouze standardní hodnotu, neboť zpravidla bývá užitečné zvýšit dávku o 150 mg. Ke každému spočítanému výsledku by se tedy mělo připočítat ještě 150 mg.

Billy: Pro člověka o tělesné hmotnosti 70 kg lze tedy potřebné množství vypočítat na 1130 mg denně.