Život ve Vesmíru aneb učme se také od jiné civilizace!

Cožpak si necháme v tomto životě ujít tu možnost konfrontovat naše dosažené informace, vědomosti a znalosti s jinou, vyspělejší civilizací? To, že první oficiální kontakt s mimozemšťany je od 28. ledna 1975 již dávno za námi a mnozí si toho vůbec nemuseli všimnout, je jen důsledek toho, že případ Billyho probíhá mimo veškerá politická, náboženská, mediální, mocenská a jiná celosvětově etablovaná uskupení a společnosti. Není to přece možnost nového poznání a evoluce, na které lidstvo tak dlouho čekalo?

 

Všechno vždy velmi důkladně prověřuj

jen tomu dobrému pak ale důvěřuj

kniha Dekalog/Dodekalog

autor »Billy« Eduard A. Meier, strana 4

 

Jan Bayer (2008)