Život ve Vesmíru aneb učme se také od jiné civilizace!

Nezbývá proto nic jiného, než aby se jednotlivci na dané téma začli sami zamýšlet a hledat důkazy, informace a pravdu, kterou pak mohou šířit dál, protože fenomén UFO má v pozemské historii opravdu zcela unikátní podtext.

Na základě svého vlastního studia fenoménu UFO od počátku 90. let 20. století jsem si po určité době uvědomil, že může opravdu existovat řada skutečných pozorování neidentifikovatelných létajících objektů mimozemského původu, a to jak v dávné historii tisíce let zpět, tak i v současnosti a minulosti nedávné. Mnohem více jsou však tyto reálné případy v médiích a tisku v poslední době zatlačeny do pozadí všelijakými nesmysly, bludy, výmysly, lžemi, falzifikacemi, omyly, sektářskými výplody a náboženskými kejklemi, které neměly a nemají žádné opodstatnění a zcela tak chybí to základní a žádoucí – totiž reálné, logické důkazy, o které se člověk může v bádání opřít.

Jeden případ z oblasti ufologie je však zcela unikátní. Jde o případ Švýcara Billyho Meiera (nar. 3. 2. 1937) a jeho kontakty s mimozemskou civilizací z oblasti Plejaren. Ještě žádný jiný případ v celé pozemské ufologii si nevysloužil tolik obdivu na základě předložených materiálních důkazů na straně jedné a opovrhování a hanění na straně druhé. Svědčí o tom do roku 2003 celkem 21 neúspěšných atentátů na Billyho osobu. Za povšimnutí stojí také několik stovek přímých zájemců o jeho činnost a tisíce příznivců, kteří Billyho texty a práci studují, analyzují, zamýšlí se nad jeho spisy a dnes již více jak 40 knihami. Mezi opus magnus díla patří Billyho knihy OM (1987) a Kelch der Wahrheit (Kalich pravdy) (2008). »Billy« Eduard Albert Meier, jak zní jeho plné jméno, v roce 1975 založil společenství FIGU (= Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií), které se pomalu rozšiřuje i do dalších států a získává si jak příznivce, tak nevyhnutelně i odpůrce.

Tento případ představuje velikou výzvu pro všechny lidi žijící na naší planetě Zemi. Myslet si však, že pojednává o UFO, je po důkladném průzkumu stejně tak správné jako tvrdit, že případ Kryštofa Kolumba byl o jeho lodích Pintě, Nině a Santě Marii. Toto úsměvné přirovnání nemůže být trefnější.

Žijeme ve zcela unikátní době, a to nejen v první fázi tzv. astrologického nového Věku Vodnáře začínajícího 3. 2. 1844 a v plné míře se projevujícího od data 3. 2. 2029, nýbrž i v mezidobí, kdy již lze při troše poctivého hledání nalézt pravdivé informace k rozvoji vědomí a poznání takového rozsahu, v jakém to ještě nikdy na Zemi nebylo možné. Avšak získávání znalostí, vědomostí a informací ještě nikdy člověku nespadlo a ani nespadne do klína, nýbrž vše musí být důkladně promyšleno, prozkoumáno, nalezeno a ověřeno všemi sedmi smysly člověka.