UFO z reálného pohledu

Dále existuje i jedna osoba, která pro podporu svých tvrzení dodala alespoň důkazní materiál nejrůznějšího typu (fotografie, filmy, vzorky kovů, biologické vzorky, svědci, prorocky přesné informace): Eduard Albert Meier (přezdívaný Billy). Autor tohoto článku si je za svých 17 let studia v oblasti ufologie vědom jen tohoto jediného jména, který splňuje podmínku mnohonásobného důkazu. Billy Meier tvrdí, že má od roku 1975 dodnes kontakt s lidmi z oblasti Plejaren. Jeho fotografický důkazní materiál pochází z let 1975–1981 a čítá cca 1200 fotografií a několik filmů. Tyto skutečnosti – a jeho informace v mnoha směrech odlišné od všech (!) ostatních kontaktérů – vyvolaly na celém světě tzv. UFO-kontroverzi takovým způsobem, že si Billy Meier v průběhu času získal řadu zastánců a tím také nevyhnutelně celou řadu odpůrců.

Dnes, v době počítačové techniky, která započala prodejem osobních počítačů počátkem 80. let 20. století, však již samotná UFO fotografie přestává být důkazem. Ve photoshopu již dnes pracuje kde kdo a možnosti osobních počítačů, nejen v oblasti falzifikace UFO fotek a filmů, překračují v mnohém znalosti jejich běžných uživatelů.

Ať se budou zmíněné možnosti významu UFO (viz body a–f) vyvíjet do budoucna jakkoliv, zdá se, že UFO ve smyslu opravdových létajících objektů mimozemských civilizací zjevně již splnilo v minulém století svůj účel. Ten spočíval zcela nepochybně v tom, vyvolat u pozemšťanů kontroverzi, myšlenky a zájem o hledání pravdy ve věci mimozemského života.

Jan Bayer