UFO z reálného pohledu

Jakkoliv mohou být různá pozorování UFO zajímavá co do významu a původu, zůstávají tak jenom pozorováním a spekulativní záležitostí. Pěkně se k tomuto tématu vyjádřil již koncem 80. let 20. století Arthur C. Clarke v knize „Svět tajemných sil“ od autorů Simona Welfareho a Johna Fairleho, a to slovy: „Podle mého názoru to, co teď UFO potřebují, je nejméně deset let mírné nevšímavosti. Přestaňme se zabývat všemi těmi předměty na obloze a soustřeďme se na jediná hlášení, která stojí za to – na „blízká setkání třetího druhu“ –, což, jak každý ví, jsou nepochybná přímá setkání s mimozemskými dopravními prostředky nebo tvory.“

Pro všechny badatele a přemýšlivé lidi je toto trefa do černého. Dále totiž záleží již jen na stupni vývoje vědomí člověka v tom smyslu, co již považuje za realitu a co nikoliv, jak daleko je schopen v bádání zajít atd. Jde tu o schopnost a úroveň nezaujatého, logického a bezpředsudkového bádání, neutrálního myšlení a hledání pravdy na základě logických faktů. Nebo, jinými slovy, o rozlišení zrna od plev.

V historii různých tvrzení o údajných kontaktech s posádkou UFO existuje celá řada jmen: George Adamski, Howard Menger, Oskar Magocsi, Orfeo Angelucci, Elisabeth Klarer, Carl Anderson, Daniel Fry, Fred Bell, Raël a mnoho, mnoho dalších.