UFO z reálného pohledu

Pokusím se zde načrtnout možnosti, co může takové pozorování neidentifikovaného objektu na obloze být:

  • a) optický klam nebo přírodní úkaz jakéhokoliv typu;
  • b) letadlo, balón, meteorologický balón, družice nebo jiný vysvětlitelný objekt;
  • c) nejrůznější psychologické aspekty – nemoc ve vědomí, halucinace, silná smyšlená sugestivní představa (existují i názory a myšlenkové směry, že termín UFO spadá do parapsychologie, kde je ho prý možné rozumněji vysvětlit);
  • f) obyčejné lži, výmysly a podvody např. z pocitu méněcennosti, velikášství, dezinformace všeho druhu atd.;
  • e) uměle vyvolané a vyvinuté objekty ve vlastnictví různých pozemských spolků (tajných služeb, vojsk, vlád, strůjců nových náboženství a sekt) sloužící nejrůznějším účelům – třeba i hra na UFO za účelem matení a podvádění veřejnosti, badatelů, badatelských skupin nebo organizací, ufologů či ufomilců;
  • f) objekt mimozemského původu – obyčejný dopravní prostředek lidí mimozemského typu.

Z posledního bodu plyne následující:

1) velmi, velmi vzácný a téměř nedokazatelný úkaz – při pohledu na všechny zde uvedené možnosti ...;

2) objekty řízené mimozemskými lidmi, kteří jsou na vyšším stupni technologického vývoje než současný pozemšťan;

3) potenciální hrozba pro všechny mocnosti světa a nebezpečný a nežádoucí faktor údajně ohrožující národní bezpečnost a stabilitu.