Výňatek z 500. kontaktního rozhovoru z 1. září 2010

500. kontakt (výňatek)

Výňatek z 500. kontaktního rozhovoru z 1. září 2010

Ptaah: Zdravím tě, Eduarde, milý příteli.

Billy: Chtěl jsem se ještě na něco zeptat, dřív než to zapomenu. Jedná se znova o jména a pojmy, které jsme od vás obdrželi a které používáme v našich spisech a knihách. Mohl bys znovu říct, jak se to s nimi má? Bohužel jsme tyhle záležitosti při našem posledním rozhovoru projednávali pouze soukromě, takže se neobjeví v žádné kontaktní zprávě. Ale i já tě zdravím, milý příteli, a buď srdečně vítán.

Ptaah: Děkuji. Co je tedy ještě nejasné ohledně oněch jmen, označení a pojmů?

Billy: Jsou s tím problémy ohledně českého jazyka, poněvadž je řečeno, že ta jména, označení a pojmy atd. prý v češtině nelze používat, protože pak není možné porozumět obsahu vět, přinejmenším s ohledem na mužská a ženská jména atd. Z toho důvodu se prý v českém jazyce všechno přetváří podle českého jazykového pojetí, takže se v současnosti tvar »Plejaren« v češtině píše a vyslovuje jako »Plejarisk«, »Plejaresk« (míněny jsou tvary »Plejárané«, »plejáranský« apod. – pozn. překl.) nebo podobně atd.

Ptaah: To se nemůže a nesmí dít, neboť naše řeč, z níž prapůvodně vzešel i Arjn a německý jazyk, je uzpůsobena tak, že jména, označení a pojmy jsou stanoveny tím způsobem, že se ve všech existujících jazycích v celém Univerzu musejí psát a vyslovovat stejně jako je stanovuje náš písemný a mluvený jazyk. Tak jak jsou dána u nás je nezbytné je používat i v německé řeči, jak to činíš od začátku našich kontaktů. Stejným způsobem se musejí používat i ve všech ostatních jazycích v písemné i mluvené podobě. Jména, pojmy nebo označení atd., jež stanovuje naše řeč, se tedy nesmějí písemně ani ústně pozměňovat, protože jinak z nich vznikají zcela chybné významy jmen, pojmy a označení anebo úplné nesmyslnosti bez jakéhokoliv významu, jako v případě tvarů »Plejarisk« a »Plejaresk«, jež jsi jmenoval.

Billy: To znamená, že všechna jména, označení a pojmy, které jsem od vás převzal a které používám v německém jazyce, musejí být stejným způsobem převzaty v jakémkoliv jiném pozemském jazyce v písemné i mluvené podobě. Ale jakpak se to má s tím, když se v té které řeči jména, pojmy a označení atd. píšou správně, ale potom se v závorkách uvádějí tvary odpovídající dotyčné řeči?