Výňatek z 502. kontaktního rozhovoru ze 4. září 2010

502. kontakt (výňatek)

Výňatek z 502. kontaktního rozhovoru ze 4. září 2010

Billy: Mám ale znovu jednu otázku: plejarische jména, pojmy a slova se přece smějí vyslovovat jen v té podobě, v jaké je stanovuje jazyk Plejaren, a také v německé řeči je nutno je vyslovovat plejarische způsobem mluvy. Pokud lidé jednají proti tomu a vyslovují plejarische jména, pojmy a slova jinak než plejarische způsobem, vzniká zlé zfalšování nebo jednoduše cosi bezvýznamného a nesmyslného. To je jasné, a proto se plejarische jména, pojmy a slova atd. nemohou a nesmějí překládat do jiných jazyků. Pouze v německé a švýcarsko-německé řeči je nicméně možné zachovat plejarische způsob výslovnosti jmen, pojmů a slov atd., protože tyto jazyky pocházejí z původního jazyka Arjn a vykazují vesměs stejné hodnoty. Tím se ale teď dostávám k otázce, jak se to tedy má s tím, když se hovoří např. o »Semjases nebo Quetzals nebo Ptaahs výkladech«, protože se přece k žádnému jménu, pojmu nebo slovu plejarische původu nesmějí připojovat další písmena. V tomto případě se tedy připojuje dodatečné malé s. Tvůj otec Sfath mi ovšem už vysvětlil, že je to správně, poněvadž ono malé s prý nic nefalšuje, protože se nejedná o změnu jména, nýbrž jen o definování toho, ke komu se vztahuje např. nějaký výklad, vysvětlení nebo věc. Tím – to řekl jasně a zřetelně – nedochází prý k žádné změně jmen, pojmů či slov s ohledem na jejich vlastní hodnotu.

Ptaah: To je naprosto správně a není tedy zapotřebí dalšího vysvětlení.

překlad: Ondřej Štěpánovský, korektury: Jan Bayer