Důkazy překonávající veškerou logickou pochybnost

66) Sebevražedná turistika

Sebevraždy budou stále častější, jakož i eutanazie, jelikož obchodně zdatní zločinci z toho budou těžit finanční prospěch, následkem čehož bude docházet k sebevražedné turistice do zemí, v nichž bude povolena asistovaná vražda a sebevražda; asistenti smrti budou obchodníci bez iluzí a své sebevražedné jedy budou prodávat každému, kdo je bude chtít.

Doloženo: např.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/182965-svycarsko-nechce-byt-zemi-provozujici-sebevrazednou-turistiku.html

http://thecelebritycafe.com/features/30373.html - Britský dirigent s ženou spáchali společně sebevraždu


80) Předpovězen německý papež

Přijde čas, kdy nikomu nebude dopřáváno sluchu, bude-li hovořit o zákonu a pořádku, právě jako již notnou dobu není dopřáváno sluchu těm, již mluví proti náboženské a sektářské víře a namáhavě rozšiřují skutečnou pravdu ohledně života, Tvoření a jeho zákonů a doporučení, což znovu nastane obzvláště v době, kdy bude ve třetím tisíciletí vykonávat pontifikát německý nábožensko-fanatický papež, který bude věřit, že svou fanatickou vírou v Boha dokáže zachránit svět před rozpadem a zánikem.

Doloženo:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.  - papež zvolen 19. 5. 2005 – tedy o 47 let později!