Slovo o jazyku

Podobně se to má ohledně němčiny a češtiny. Ohledně textů Učení ducha od Billyho (a částečně i od Plejaren) se však jedná o naprosto specifickou oblast, jejíž studium a správné zužitkování vede ke správné a přímočaré evoluci, resp. vývoji vědomí. Vede rovněž k poznání, vědomostem, lásce, pravdě a moudrosti. Toho lze v první řadě dosáhnout studiem originálních německých textů, které představují ve své bohatosti, jasnosti a zároveň (!) neoddiskutovatelné přesnosti mnohem větší jazykovou hodnotu než v jakémkoliv jiném jazyce na Zemi. Zjevně si hodnotu německého jazyka uvědomují i Plejaren, neboť mnozí z nich si v průběhu existence kontaktů s Billym německou řeč osvojili a nemusí tedy k dorozumívání s ním používat různých technických prostředků. Plejaren se cizímu jazyku učí inu díky svým technickým možnostem 21 dní plus nějaký ten den praktického procvičování. My na Zemi máme zatím možnosti jiné, ovšem postupem času rovněž dosáhneme efektivnějších metod učení se jazyků. Za několik staletí či tisíciletí již může být námaha s překládáním textu nahrazena jednoduše tím, že se dotyčná osoba naučí německy a překlady budou překonané.

Učení ducha, resp. Učení života je nástroj aplikovatelný do každé vteřiny lidského života, věnuje-li tomu člověk v běžném životě nutnou pozornost, přičemž nehraje vůbec žádnou roli, jaký jazyk je jeho rodným jazykem. Roli hraje jen správné pochopení Učení ducha a jeho správná realizace a uplatnění v životě.

Billymu i Plejaren je velmi dobře známo, a v kontaktních zprávách to rovněž zaznívá, že Učení ducha nelze správně přeložit do jiného jazyka, neboť pro to v jiných jazycích chybí vyjadřovací předpoklady a prostředky. Jakýkoliv překlad Učení ducha je jen interpretace pochopení překladatele či jeho více či méně obsáhlý opis v němčině řečeného. Zatímco v němčině je něco jasně a zřetelně řečeno, v jiných jazycích vznikají tím řečeným nejasnosti, zmatky, mylné asociace a otázky, co chtěl básník vlastně říci. Přeložený text Učení ducha je tedy jen informace s přibližnou hodnotou. Z toho vlastně v našem případě vyplývá, natvrdo řečeno, že překlad by za směrodatný (pro hlubší pochopení Učení ducha) bral jen pošetilec. Nicméně, takový dobrý překlad a poznání informací a hodnot z něj může sloužit právě jako výzva za účelem seznámení se s ryzím originálem, jenž veškeré poznání a pochopení překladu prohlubuje a často i vyjasňuje.