Panoptikum rozličných kuriozit aneb co se povídá na internetu a v médiích o případu BEAM (»Billyho« Eduarda Alberta Meiera) a FIGU?

Internet: »Plejáďané/Plejárané jsou krásné, milující, andělské a božské bytosti, které nám pomáhají a připravují evakuaci pozemšťanů na jiné planety.«

(Zdroj: Ivo Benda a jeho web Vesmírných lidí)

Skutečnost: Plejaden/Plejaren nemají podle Billyho textů s pozemskými náboženstvími a sektami nic společného, a ani mít nechtějí. Žádné andělské bytosti a Bůh v náboženském slova smyslu nejsou a jedná se pouze o výmysly strůjců náboženství a sekt.

Všichni pozemšťané jsou sami odpovědní za všechno své myšlení a jednání a nikdy za ně tuto zodpovědnost nepřebírá vymyšlený a neexistující Bůh. Zdevastují-li si pozemšťané svou planetu svým jednáním a chováním, budou muset oni i jejich potomci žít na zničené a zdevastované planetě a budou muset vše sami svou prací napravit a uvést do pořádku. Princip příčiny a následku je zcela nesmlouvavý.

Hlavní úkol Plejaden/Plejaren, jejichž prapředci byli naši dávní předci (Plejaren se ovšem vyvíjeli od té doby samostatně), je ten, že se cítí spoluodpovědní za škody na Zemi, které kdysi zapříčinili jejich a naši dávní předci, staří Lyřané a Vegané. Škody spočívaly ve falešných filozofiích, falešném způsobu života a pomýlení, které vedlo k odvrácení se od života dle přírodně tvořivých zákonů, přikázání a principů Tvoření. V nynější době Plejaren předávají pozemšťanům prostřednictvím BEAM, coby prostředníka, pravdivé učení (Učení ducha) a další informace pro vývoj a vzdělávání těch pozemšťanů, kteří hledají pravdu a realitu. Tyto hodnoty obsahují knihy a spisy FIGU, ať už např. v podobě kontaktních zpráv nebo v dílech Učení ducha od Billyho samotného.

***