Přelidnění a ČR? Nikoliv, přelidnění v ČR!

Další nedozírný asepkt, který je opět třeba vzít v potaz, je, že průměrný věk člověka (žijící v evropských podmínkách) stoupá a nadále bude stoupat s rozvojem vědy, techniky a medicíny. Nuže, je-li v současnosti věk u žen v průměru 76 let, může se stát, že v následujících 10-20 letech překročí hranici 80 let. Nemluvě o tom, že další staletí nechají průměrný věk vystoupat daleko přes 100 let. Pro zajímavost, srovnání a rozšíření obzorů: průměrný věk Plejaren (viz kontakty Billyho Meiera) činí v dnešní době na naše poměry jen těžko představitelných 1000 let. Při zohlednění stoupajícího průměrného věku občanů v ČR, přičemž rozhodně další evropské země rozhodně nezůstávají stranou, je nutnost rozumné a kontrolované porodnosti ještě vyšší a naléhavější.

Jaký je závěr?

Je na každém čtenáři si udělat o stavu reality vlastní obrázek. V textech FIGU popsané problémy a návrhy řešení, stejně jako zřetelně uváděná kauzalita příčin a následků, přímo volají po řešení ve věci PŘELIDNĚNÍ. Nic v naší společnosti však nevznikne a nevzniklo samo od sebe bez činnosti a uvědomění jednotlivců.

V současnosti tak texty o přelidnění ze zdroje FIGU a všech s tím souvisejících rozsáhlých témat představují cenné informace a impulsy nejen pro přemýšlivé a zodpovědné lidi a pracovníky ve vysokých funkcích, ale také velmi praktickou radu a pomoc v poradenství. Dále také mohou být nápomocné pro páry, které plánují založit vlastní rodinu. V současné době pracujeme také na překladu textu: Rodičovství a přání mít dítě (Elternschaft und Kinderwunsch), které rozšiřuje tato témata do dalších podrobností.

Závěrem zajímavý výrok:

»Úroveň vyspělosti a pokrokovosti státu se pozná tím, jak se chová ke starým lidem.«

Jan Bayer