Povaha FIGU-Studiengruppe Česká republika

Každodenní realita, nedokonalost, chyby, vývoj, celoživotní snaha

Závěrem je nutno znovu podotknout a dvakrát podtrhnout, že všichni lidé ve FIGU, ve FIGU-Studiengruppe Česká republika, jakož i ve všech ostatních skupinách FIGU po celém světě jsou pouze lidé jako všichni ostatní, lidé, kteří dělají chyby, kteří jsou nedokonalí a kteří v žádném případě nejsou neomylní. Jsme však lidé, kteří usilují o svůj vývoj a o získání pokrokových vědomostí a moudrosti v žádoucích směrech a již se též snaží rozeznávat a odstraňovat své chyby a nedostatky a pokud možno zlepšovat své vnitřní i vnější poměry. Nejsme světonápravci, kteří naivně usilují o změnu světa ze dne na den a pak se rozčilují a propadají zatrpklosti a skepsi, když zjistí, že se ona kýžená změna naprosto nedostavila. Jediné, co se proto snažíme napravovat, jsme my samotní, neboť výhradně skrze vlastní celoživotní nápravu a relativní zdokonalení je možno začít pomýšlet na nápravu a relativní zdokonalení jakýchkoliv vnějších okolností, organizací, institucí atd. To se však nikdy a nikdy nesmí a nemůže dít nátlakem, misionařením, přemlouváním a přesvědčováním, nýbrž výhradně a pouze vlastním životem, vlastním příkladem, vlastními novými způsoby a vlastním činěním a jednáním. Jen a pouze tímto specifickým způsobem usilují členové FIGU-Studiengruppe Česká republika o to, napravit lidi, již jsou ochotni se zapojit, a tím i svět. Vybízíme proto všechny zodpovědné lidi – jimž není lhostejný vývoj a další směřování všech vnitřních i vnějších společenských struktur a aspektů a kteří dosud nepropadli citům marnosti, lhostejnosti, odevzdanosti a apatie –, aby se zapojili. Vybízíme je, aby se s námi na tomto celoživotním procesu podíleli a zasadili se o to, aby se pomalu, ale jistě situace na celém světě navrátila do stavu, v němž nebude existovat destruktivní PŘELIDNĚNÍ. Vybízíme je, aby se zasadili o svět, v němž nikdo nebude muset hladovět, v němž se nebude vinou trestu smrti legálně vraždit pod pláštíkem spravedlnosti a lásky; o svět, v němž se nebude víckrát mučit ani trýznit, v němž se nebude válčit, dobývat, porobovat, znásilňovat ani zotročovat; o svět, v němž žádní političtí či nábožensko-sektářští vůdci a mocichtivci nebudou víckrát obelhávat a všemožnými způsoby vykořisťovat lid; o svět, v němž budou všichni lidé rovnocenní a rovnoprávní, v němž budou mít šanci a dostatek prostoru pro svobodný a individuální vývoj svého vědomí, svých myšlenek a citů, svého činění a jednání a v němž budou mít též možnost zdravého života ve zdravém přírodním prostředí …

Ondřej Štěpánovský