Povaha FIGU-Studiengruppe Česká republika

Přátelství a úzká spolupráce s FIGU-Švýcarsko

Pro FIGU-Studiengruppe Česká republika je charakteristická oficiální spolupráce se Semjase-Silver-Star-Center ve Švýcarsku, resp. se základní a pasivní skupinou FIGU, jakož i s řadou dalších oficiálních studijních a zemských skupin FIGU po celém světě. Tuto oficiální spolupráci považujeme za klíčovou pro vytvoření účelného vztahu ke Svobodnému zájmovému společenství, k materiálům FIGU a tedy k »Učení ducha«, stejně jako pro pochopení a správné šíření všech dotyčných informací. To přirozeně také znamená, že nečiníme žádné rozdíly mezi »Billym« Eduardem Albertem Meierem a jím založeným spolkem FIGU. Žádné takové rozdíly se vpravdě nevyskytují, a tudíž neexistují, neboť BEAM spolek FIGU založil a do dnešního dne jej coby řádný člen základní skupiny vede a vyučuje přesně tak, jak je to nezbytné a jak to bylo od začátku plánováno. Naši činnost tedy stavíme na dlouholetém a osobním mezilidském vztahu se společenstvím FIGU, se skupinami FIGU a se členy FIGU, neboť jen a pouze v tom spatřujeme skutečnou efektivitu, reálný přístup a garanci toho, že všechny informace FIGU budou šířeny a prezentovány logickým, účelným a nezfalšovaným způsobem.

Podpora a ovládnutí německého jazyka

FIGU-Studiengruppe Česká republika podporuje všemi dostupnými prostředky studium a ovládnutí německého jazyka, neboť bez této jazykové znalosti vzniká závislost na překladatelích a jejich pochopení a výkladu veškerých originálních textů. To však znemožňuje individuální přístup ke knihám a spisům FIGU, jejich libovolný výběr, jakož i skutečné pochopení a efektivní studium. K tomu přistupuje skutečnost, že mnohá vysvětlení a pojmy němčiny nelze rovnocenně přeložit do českého jazyka, tudíž v našem jazyce i přes veškerou snahu překladatelů vzniká určité oslabení originální výpovědi, jakož i případné chyby a nepřesnosti. Německý jazyk pochází z prastaré řeči Arjn a představuje svou celkovou hodnotou, precizností a možnostmi nejdokonalejší jazyk na této Zemi. Dále je to tak, že v češtině dosud existuje pouze minimum přeložených textů, neboť prostředky a možnosti naší skupiny jsou prozatím rovněž minimální. Čím lépe člověk zvládne německý jazyk, tím lépe, rychleji a efektivněji bude schopen proniknout do všech tajů a vědomostí Svobodného zájmového společenství. A evoluční kód, jejž BEAM vpletl do všech německých originálních textů s tématikou Učení ducha, bude podporovat a urychlovat vývoj jeho vědomí, čímž se mu otevřou veškeré možnosti reálného pochopení, reálného zužitkování a reálného praktikování všech hodnot a znalostí FIGU. (Tento kód účinkuje i tehdy, pokud člověk v důsledku nedostatečných jazykových znalostí knižnímu textu zcela nerozumí, neboť zmíněný kód přímo oslovuje určité oblasti podvědomí.)