Povaha FIGU-Studiengruppe Česká republika

Přitom usilujeme o to, abychom své povinnosti rozšiřovali v cíleném, uvědomělém a ustavičném vývoji, jakož i ve vytváření a praktikování všech potřebných lidských a mezilidských hodnot. Nicméně: za své nabyté poznatky a zkušenosti se jistojistě nestydíme a ani se nebojíme je otevřeně formulovat a prezentovat na veřejnosti. Každému jednotlivému člověku má být zaručen přístup k pravdivým informacím Učení ducha, aby je mohl buďto odůvodnit, dále zpracovat a zužitkovat, anebo zavrhnout, ať už z jakýchkoliv důvodů či možných předsudků a zábran.

Odpor ke kultickým manýrám, jasnost, reálná hodnota

Nejsme tajnůstkáři, kterým činí potěšení hrát si na tajemné a zamlčovat pravdivá fakta svým spolubližním. Jak již bylo zmíněno: bez výjimky každý člověk má právo na relevantní informace ve všech ohledech života, a tudíž se vyhrazujeme proti všem formám tajnůstkářství, proti všem formám elitářství a proti scestnému názoru, že pravda je určena jen těm či oněm »vyvoleným« či »vybraným« atp. Z toho vyplývá, že jsme též proti všem formám »mysterióznosti«, která zastírá banální pravdy a souvislosti do hávu myšlené záhadnosti, aby se tak činila zajímavou. Z těchto a dalších důvodů usilujeme o co největší jasnost, o co největší názornost a preciznost všech našich informací, překladů, textů a přednášek, aby se každý zájemce mohl konfrontovat s jasně vyloženými fakty a mohl se s nimi vypořádat způsobem, který je mu vlastní.

Odmítání všech přežitých systémů víry a lidské stagnace

Jak už plyne z odstavců výše, jakož i z různých dalších textů na našich webových stránkách, tak se naše skupina zcela a naprosto distancuje od všeho náboženského, sektářského, kultického, kostelního, modlářského, vědomí zotročujícího, modlitebního a rituálního, stejně jako od všeho, co jakýmkoliv způsobem souvisí s »Bohem Stvořitelem«, se všelijakými bohy, anděly, karmou, channelingem či vírou obecně. Stejnou měrou se též distancujeme od ohromného množství dalších bludných a paradoxních »duchovních směrů«, »duchovních učení«, »esoterických učení«, »ufologických učení«, »hnutí New Age«  atd. Všechna tato uskupení a organizace atd., vycházející z bludné víry a sektářství, dnes bohužel rostou jako jedovaté houby po dešti a nezřídka vnášejí do mnoha oblastí života konfuzi, fantazie, sny, zbožná přání a iluze, namísto aby lidem konečně přinesly to, o co jde: skutečnost a efektivní pravdu skutečnosti, přírodní zákonitosti, svobodu vlastních myšlenek a citů, rozvoj, poznání ve všech směrech a efektivní vědomosti. Naše skupina přirozeně nepopírá, že prakticky v každém bludném učení existují střípky pravd a pravdivých souvislostí, jež se blyští a lákají tak nevědoucí a hledající lidi do ireálných tenat, avšak to nemění nic na tom, že vlastní koncepty a výchozí body těchto mylných učení nemají žádné opodstatnění v realitě a odpovídají dobře promyšleným lžím anebo právě již nastíněné chorobné fantazii či víře. Informace Svobodného zájmového společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií (FIGU), jež studuje, zužitkovává a nemisionářsky rozšiřuje FIGU-Studiengruppe Česká republika, jsou svojí hodnotou i původem jedinečné, a nedají se tedy srovnat s žádným dalším na Zemi existujícím směrem ani učením.