Bomba přelidnění – ničení Země – diskriminace žen

Světová populace se velmi rychle zdvojnásobí a ztrojnásobí, pokud se šílenství nekontrolovaného plození potomstva ihned neučiní přítrž. A je nepopiratelné, že všechny sociální, politické a hospodářské problémy, jakož i problémy s přírodou, životním prostředím a klimatem, a tudíž všechny globální ekologické problémy na Zemi, vycházejí z populační exploze, resp. z přelidnění.

Od populační exploze ke kolapsu životního prostředí a blízká budoucnost naší planety Země.

Pozorujeme-li nárůst populace za rok 1993, potom s hrůzou zjistíme, že během jednoho jediného roku obývalo Zemi bezmála o 100 milionů lidí více. Při bližším pohledu potom výpočet vypadá tak, že každou vteřinou přišli na svět tři nově narození lidé:

 vteřina 3 lidé
1 minuta 180 lidí
1 hodina 10 800 lidí
1 den 259 200 lidí
365¼ dne = 1 rok 94 672 800 lidí

 

 

 

 

 

Rok 1994 byl oproti tomu zase jednou rokem, který stran plození potomků výrazně překročil rámec a během něhož se narodilo dvakrát tolik lidí, takže výpočet vypadá takto:

1 vteřina 6 lidí
1 minuta 360 lidí
1 hodina 21 600 lidí
1 den 518 400 lidí
365¼ dne = 1 rok 189 345 600 lidí