Bomba přelidnění – ničení Země – diskriminace žen

Bohatá třetina lidstva v severních průmyslových a hospodářských zemích vydělává na hlavu víc než desetkrát tolik, co lidé v chudých zemích třetího světa na jihu. A tato bohatá třetina poskytuje 4/5 světového hospodářského výkonu. Lidé v hospodářských zemích severu však ve svém bezuzdném konzumním zanícení spotřebovávají 2/3 veškerých zemských zdrojů, surovin a energetických zásob planety. A všecky škody na životním prostředí všeho druhu, jež způsobují severní průmyslové státy, jsou mnohem větší, ničivější a destruktivnější než všechny škody způsobené zeměmi třetího světa dohromady. A to i přesto, že průmyslové země disponují nepoměrně lepšími technologiemi atd., a jsou tedy v ochraně životního prostředí stran prevence škod vyspělejší než rozvojové země.

Přibližně 70 % všech motorových vozidel světa ovládá severní polokouli, takže průmyslové země mají na znečištění atmosféry a životního prostředí velmi vysoký podíl. Lidé v severních hospodářských zemích navíc spotřebují takřka 100krát více vody na osobu než lidé ve Třetím světě, tudíž má občan průmyslového státu největší a nejmasivnější podíl na devastaci veškerých vodstev, jako jsou potoky, řeky, jezera a moře.

Industrializace v zemědělství, jež i nadále ustavičně roste a nezadržitelně používá chemikálie, naprosto vyčerpává zeminu, z čehož vyplývají stále nižší žňové výnosy, stejně jako přibývající eroze a stále rychlejší vymírání druhů. Zvířata všech druhů jsou nesmyslně odstřelována a vyhlazována z důvodu »sportovního ducha«, z jiných jalových důvodů či z ryzí touhy po zabíjení, což samozřejmě vylučuje ochrannou péči hajných a myslivců. Krom toho však také ve světových mořích, potocích, řekách a jezerech ubývá ryb vinou vysoce technizovaných drobných rybářů, jakož i nejmoderněji vyzbrojených rybářských flotil, které bezmyšlenkovitě a nezodpovědně decimují veškeré stavy vodních živočichů. Výnosy z rybolovu se však už velmi rapidně zmenšují a mnoha druhům ryb a dalším vodním obyvatelům již hrozí vyhynutí, zatímco ostatní již vyhynuli. Avšak i země třetího světa na jihu nezodpovědně a zločinně drancují přírodu. A tak se kriminálním způsobem systematicky kácí tropický deštný prales a počátkem roku 1995 se již smrsknul, zničil a zlikvidoval na polovinu svého původního stavu.