Zachraňte Zemi, život, rostliny, lidstvo a zvířata

Přelidnění Země způsobené pozemským lidstvem je ta nejhorší choroba veškerého života na tomto světě, a to jak všech forem života, tak i planety samotné. Z choroby přelidnění vyplývají v Novém Věku všechny myslitelné neduhy, jejichž vinou ztrácí lidský život svoji důstojnost a všechno existující spěje pomalu ale jistě ke zničení a záhubě; a to vše vinou samotného člověka, který se tak rád vnímá jako »koruna tvorstva«, který je však natolik zaslepený, že není schopen vidět zničení a zkázu, kterou sám způsobil planetě a všemu životu. Obzvláště od roku 1844 – od počátku první fáze přechodu k Věku Vodnáře – začala planeta a veškerý život propadat svému osudu v podobě ničení a zkázy všeho druhu, když došlo k prudkému technickému a chemickému rozvoji v souvislosti s vehementně stoupajícím přelidněním. Ničení, vyhlazování, vytěžování a likvidování zašlo už tak daleko, že už nikdy nebude možné následky napravit. A mezi tyto následky patří jak úplné vyhlazení mnoha druhů živočichů, ptáků a hmyzu, tak i nevratné zničení a destrukce klimatu, přírody a životního prostředí atd.; patří mezi ně však i vytěžování Země, protože člověk se zmocňuje ropy, rudy, zemního plynu, krystalů a nerostů tak bezohledným způsobem, že Zemi pomalu ale jistě vyčerpá, aby získal všechno to, co požaduje pro svůj materiální život. Co se ale jednou vytěží, spotřebuje nebo jednoduše vyplýtvá, to je po všechny časy neodvolatelně ztraceno, neboť planeta to již nikdy nedokáže znovu vytvořit.

Vinou nezadržitelně rostoucího přelidnění musí být Země v každém ohledu stále více a více vytěžována, následkem čehož je nakonec ohrožováno, ničeno, hubeno a vyhlazováno všechno živé na planetě, tedy i všechny formy života, které na ní existují. A o tom, že veškeré bezpráví a špatnosti, které se dnes objevují, vyplývají výhradně a pouze z ohromného přelidnění, nemají logicky, chápavě a zodpovědně smýšlející lidé ani těch nejmenších pochyb. Přelidnění se však v průběhu příštích 60 let zdvojnásobí, pokud nebudou zavedena přísná radikální a mocenská opatření v podobě vhodných zákonů a ustanovení. To znamená, že pokud nebudou zavedena opatření redukující populaci, bude do roku 2055 obývat Zemi na dvanáct (12) miliard lidí. To znamená, že se pak brzy stanou skutečností hororové science-fiction příběhy, které líčí, že každý centimetr životního prostoru bude na příděl, že jakékoliv znečištění životního prostředí – i to sebemenší – bude trestáno smrtí, stejně jako úřady nepovolené zplození a porození potomka. Tyto příběhy rovněž líčí, že stárnoucí lidé budou posíláni na smrt státními »institucemi pro sprovození ze světa«, načež pak budou jejich těla a orgány zpracovány do zelených, modrých, hnědých či žlutých potravinových kostek, jimiž se bude živit ohromně přelidněné lidstvo. V současné době jsou to sice jen hororové vize, avšak pokud se brzy něco neudělá proti rostoucímu přelidnění, tak by se mohly již velmi brzy stát hořkou skutečností.