Petice - Zastavte skryté zavedení trestu smrti Evropskou unií!

PODEPSAT

Zastavte trest smrti v EU!

Ústava EU umožňuje trest smrti, zabíjení a popravování při povstáních, revoltách, demonstracích a nepokojích.

Zastavte skryté zavedení trestu smrti Evropskou unií!

Vážené dámy, vážení pánové,

Evropská unie (EU) už v roce 2009 skrytě znovu zavedla trest smrti prostřednictvím Lisabonské smlouvy ze dne 3. 9. 2009, aniž by se o tom většina obyvatel EU něco dozvěděla. Lze to vše provést vojenskými zásahy za pomocí ozbrojených sil, což je pak nevyhnutelně spojeno se zabíjením lidí. Celé je to fraška a pokrytectví EU nemající sobě rovného, přičemž tím dochází k hrubým rozporům ve vysvětleních charty základních práv.

Článek 1 zní: 1. »Právo každého člověka na život je chráněn zákonem …« a dále zaznívá: »Trest smrti je zrušen. Nikdo nesmí být k tomuto trestu odsouzen nebo popraven« Zde nyní ovšem zaznívá hrubý rozpor: »Zabití není považováno za porušení tohoto článku, pokud je zapříčiněno použitím násilí, které je bezpodmínečně nutné, aby

a) člověka chránilo vůči nezákonnému násilí;

b) byl někdo po právu zatčen, či aby se někomu – komu je právem odňata svoboda – zabránilo v útěku; 14. 12. 2007 Úřední list evropské unie C 303 / 17;

c) se zákonně zamezilo povstání nebo revoltě«

    b) b) Článek 2 protokolu č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod:

»Stát může ve svém právu stanovit trest smrti pro činy, které byly spáchány v době války či v bezprostředním válečném nebezpečí; tento trest smí být použit jen v těch případech, které stanovuje právo, a jsou v souladu s jeho ustanoveními …«

Zdroj (německy):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:DE:PDF)

Toto ustanovení je hrubý podvod vůči obyvatelům EU, neboť lež je klamavým překroucením faktů vyložena lstivým, prohnaným a záludným způsobem jako pravda a zabíjení lidí je opět legalizováno coby trest a »ochranný prostředek«, a sice v rozporu s usnesením národa, že žádný trest smrti nesmí existovat. Článek 102 německé spolkové ústavy (Grundgesetz): »Trest smrti je odstraněn.« a článek 3 Všeobecného vysvětlení lidských práv spojených národů: »Každý člověk má právo na život, svobodu a jistotu.«

Poslanci EU, kteří hlasují o zákonech a nařízeních, očividně ani sami pořádně zjevně nevědí, co mocnáři EU vlastně k hlasování přináší – v tomto případě tedy nestvůrné znovuzavedení trestu smrti, které je zločinem proti lidskosti.

Boj proti všem lidem nedůstojným zvrácenostem! Za pravou lidskost v lásce, míru, svobodě a harmonii mezi všemi lidmi!

Vyzýváme Vás tedy: Zasaďte se na veřejnosti a Evropském parlamentu všemi legálními prostředky o to, aby se co nejdříve a neodvolatelně vyškrtlo z Ústavy EU lstivé zmocnění k provedení trestu smrti a zabíjení lidí!

Zastavte skryté zavedení trestu smrti Evropskou unií!