Petice - Zastavte skryté zavedení trestu smrti Evropskou unií!

PODEPSAT

Zastavte trest smrti v EU!

Ústava EU umožňuje trest smrti, zabíjení a popravování při povstáních, revoltách, demonstracích a nepokojích.

Zastavte skryté zavedení trestu smrti Evropskou unií! 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

Evropská unie (EU) už v roce 2009 skrytě znovu zavedla trest smrti prostřednictvím Lisabonské smlouvy ze dne 3. 9. 2009, aniž by se o tom většina obyvatel EU něco dozvěděla. Nyní lze celkově provádět vojenské zásahy s využitím zbraňového násilí, což může být pak nevyhnutelně spojeno i se zabíjením lidí. Celé je to fraška a pokrytectví EU nemající sobě rovné, a je to rovněž v hrubém rozporu s vysvětleními Charty základních práv.

Článek 1 zní: »1. Právo každého člověka na život je chráněno zákonem …« a dále je psáno: »Trest smrti je zrušen. Nikdo nesmí být k tomuto trestu odsouzen nebo popraven.« Zde ovšem zaznívá onen hrubý rozpor: »Zabití není považováno za porušení tohoto článku, pokud je zapříčiněno použitím násilí, které je bezpodmínečně nutné, aby

a) někoho bránilo před protiprávním násilím;

b) byl někdo po právu zatčen, či aby se někomu, komu je právem odňata svoboda, zabránilo v útěku; 14. 12. 2007, Úřední list evropské unie C 303 / 17;

c) se zákonně zamezilo povstání nebo revoltě.«

    b) b) Článek 2 protokolu č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod:

»Stát může ve svém právu stanovit trest smrti za činy, které byly spáchány v dobách války či v bezprostředním válečném nebezpečí; tento trest smí být použit jen v těch případech, které stanovuje právo a které jsou v souladu s jeho ustanoveními …«

Zdroj (německy):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:DE:PDF)

Toto ustanovení je hrubý podvod obyvatel EU, neboť je zde klamavým překroucením faktů vykládána lež jako pravda, a sice lstivým, prohnaným a záludným způsobem, a zabíjení lidí je opět legalizováno jako trest a »ochranné opatření«, což je v rozporu s usnesením lidu, že trest smrti nesmí existovat. Článek 102 německé Spolkové ústavy (Grundgesetz): »Trest smrti je odstraněn.« Článek 3 Všeobecné deklarace lidských práv Spojených národů: »Každý člověk má právo na život, svobodu a bezpečnost.«

Poslanci EU, kteří hlasují o zákonech a nařízeních, patrně ani sami pořádně nevědí, co mocipánové EU vlastně předkládají k hlasování – v tomto případě tedy nehorázné znovuzavedení trestu smrti, které je zločinem proti lidskosti.

Bojujme proti všem lidsky nedůstojným zvrácenostem! Bojujme za pravou lidskost ve smyslu lásky, míru, svobody a harmonie mezi všemi lidmi!

Vyzýváme Vás tedy: Zasaďte se na veřejnosti a v Evropském parlamentu všemi legálními prostředky o to, aby se co nejdříve a neodvolatelně vyškrtlo z Ústavy EU lstivé zmocnění k provádění trestu smrti a k zabíjení lidí!

 

Zastavte skryté zavedení trestu smrti Evropskou unií!

 

Výběr dalších informací (německy)

https://www.youtube.com/watch?v=Ud-N4x3_814
https://www.youtube.com/watch?v=VYBtSGVfQ3E
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/die-eu-offnet-der-todesstrafe-eine-hinterture-1.570979
http://community.zeit.de/user/andikow/beitrag/2009/08/23/euvertrag-von-lissabon-sieht-todesstrafe-vor
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:DE:PDF (Seite C 303/17 ff.)
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2010/05/25/juristischer-hintergrund-der-wieder-einfuhrung-der-todesstrafe-durch-den-lissaboner-vertrag/
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Lissabon
http://www.euaustrittspartei.at/eu-nein-danke/todesstrafe/
http://www.gewalt-notruf.eu/index.html/index.php/die-eu-fuehrte-die-todesstrafe-wieder-ein

Výběr dalších informací (anglicky)

http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=866
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Europe
http://www.federalunion.org.uk/the-eu-and-the-death-penalty/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3106+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.archbishop-cranmer.blogspot.de/2008/04/lisbon-treaty-introduces-eu-wide-death.html
http://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php?t=838456//EP//TEXT+WQ+E-2008-3106+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.archbishop-cranmer.blogspot.de/2008/04/lisbon-treaty-introduces-eu-wide-death.html
http://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php?t=838456

PODEPSAT