Čtenářské dopisy na téma přelidnění

Články členů FIGU na téma přelidnění, vydané v novinách a časopisech ve Švýcarsku, Německu a Rakousku

Níže zveřejněné čtenářské dopisy byly vydány se zřetelem na konferenci o přelidnění v Káhiře (1994) ve 23 různých denících ve Švýcarsku, v 8 denících a v jednom z největších časopisů v Německu, jakož i v jednom týdeníku v Rakousku. 13 členů FIGU napsalo celkem 58 čtenářských dopisů k tématu přelidnění, které zde uvádíme, přičemž jsme vztah ke konferenci o přelidnění pozměnili do nadčasové podoby.

Už jen zveřejněním čtenářských dopisů ve švýcarských denících bylo osloveno takřka 3,5 miliónu potenciálních čtenářů a v Německu bylo zveřejněním pouze jediného čtenářského dopisu v jednom z největších časopisů osloveno přinejmenším 1,5 miliónu možných čtenářů. Samozřejmě si uvědomujeme, že nepříliš mnoho lidí má koníček studovat čtenářské dopisy v novinách a časopisech, nicméně počet lidí, kteří byli touto cestou osloveni, jistě není zanedbatelný.

V září se ministři životního prostředí, mocní hospodářství, vládní úředníci a poslanci OSN atd. znovu vydali na cestu. Cestovali do Káhiry, aby tam diskutovali o tom, jak to má pokračovat s přelidněním, s naším životním prostředím a naší Zemí. Všichni měli plné žaludky i peněženky, neboť jsou přece za svou práci velmi dobře placeni, a dirigovali světové dění. Vrátili se zpět do své vlasti a možná, že se teď něco stane v jejich kancelářích, jako že vytvoří nové zákony nebo zhotoví nová lejstra pro akta.

Jak by asi takováhle konference vypadala, kdyby se jí směli zúčastnit sami postižení? Ti, kteří musejí každý den strádat v nouzi, bídě a válce, kteří trpí hladem a neznají nic jiného než krutý boj o přežití, který nakonec stejně prohrají? Zatímco totiž mocní tohoto světa mluví, rodí se mnoho tisíc hladovějících lidí a bezpočet z nich je vražděno ve strašných a ukrutných válkách. Zatímco diplomaté a vládnoucí diskutují, mizí postupně deštné pralesy a sotva znatelně vymírá flóra a fauna. V děsivé míře přibývají přírodní katastrofy, vzduch je čím dál tím řidší – a oni mluví. Nejzásadnější otázka, která měla být v Káhiře položena, je tato: proč ničíme životní prostor veškerých forem života a proč potřebujeme všeho pořád víc? Odpověď na to je velmi prostá: protože lidé natolik přelidnili Zemi, že tato je již zkrátka není schopna všechny uživit a zaopatřit vším ostatním, co je nezbytné. Země má jen omezenou kapacitu ohledně surovin atd. – a ohledně prostoru.

Z toho jasně vyplývá, že všechny problémy světa mohou být odstraněny jen tehdy, když se omezí přelidnění kontrolami a zastavením porodnosti. Nezbývá však žádný čas čekat na to, až takové zákony ustaví úřady a vlády. Každý, kdo je schopen chápavě myslet, je žádán, aby okamžitě jednal. Jednat znamená, že bude každá rodina a každý jednotlivec provádět kontrolu porodnosti individuálně v úzkém kruhu. Jen tak má planeta a její obyvatelé šanci na přežití.

Barbara Harnischová, Švýcarsko