Petice - Přelidnění

Petice - Zavedení závazné celosvětové regulace porodnosti

PODEPSAT

Země je nemocná – Diagnóza: Přelidnění – Celosvětová regulace porodnosti je naléhavě nutná

Dobrý lékař léčí svého pacienta účinně a natrvalo, a to tak, že správně určí příčinu jeho nemoci a bude s ní bojovat u jejího kořene, aby ji pokud možno trvale odstranil. Vyřazením příčinného faktoru choroby bude pacient vyléčen a opět se uzdraví – lékař odvedl svou práci správně a dobře. Avšak lékař, který příčinu tělesné a psychické nemoci pacienta zná, ale i přesto, že ji jednoznačně diagnostikoval, proti ní nepodnikne nic, jedná nedbale, nezodpovědně a v konečném důsledku pohrdá člověkem, jelikož navzdory lepším vědomostem léčí pouze její příznaky, čímž na sobě pacienta činí závislým a na jeho chorobě se obohacuje.

Podobně se to má se „zdravotním stavem“ našeho domovského světa. Za Zemi, všechen na ní existující život a celou přírodu této překrásné planety neseme zodpovědnost. Naše Země trpí rostoucí měrou následky přelidnění. Jeho vinou vzrůstá vypouštění CO2 do ovzduší, což způsobuje skleníkový efekt. Zničující důsledky tohoto procesu nyní zažíváme v podobě změny klimatu, stupňujících se přírodních katastrof, výkyvů počasí, sopečné činnosti, zemětřesení, hladomorů, válek, migrací národů atd.

V mezilidské oblasti se důsledky přelidnění odrážejí ve všeobecné degeneraci lidí, ztrátě hodnot, zničení mezilidských vztahů a mnoha dalších zlých problémech. Vládnoucí, politici a jiní zodpovědní, k nimž v podstatě patří každý jednotlivec, většinou nejednají jako zodpovědně myslící a soucítící „lékaři“ pacienta Země. Místo toho i nadále jen diskutují a řeční, jako naposledy na světové klimatické konferenci 2012 v Dauhá. Chytrý a zodpovědný rodičovský pár dbá na to, aby svým dětem poskytl člověka důstojný život. Postará se o to, aby každému ze svých potomků poskytl dostatek potravy, zdravé životní prostředí a život v harmonii, lásce, míru a svobodě. Rodiče si uvědomují, že by nikdy neměli plodit více dětí, než je to zodpovědné a rozumné, přesně podle životní moudrosti „Všeho moc škodí“.

Světové společenství však jedná navzdory lepším vědomostem proti veškerému rozumu a ničí svůj životní prostor, svou stravu i životní prostředí – a tím i lidskou důstojnost, harmonii, mír a život sám. Přechází zákony života i přírody a žene celosvětové přelidnění do stále větších rozměrů.

Všechny osoby v zodpovědných pozicích musí tedy rozpoznat a veřejně hovořit o tom, že hlavní příčina všech velkých problémů na Zemi tkví v ohromném, celý svět objímajícím přelidnění, jehož důsledky hrozí člověka zadusit – ledaže by sáhl k jedinému příčinně působícímu protiopatření, totiž k celosvětově platným restriktivním, leč humánním kontrolám porodnosti! Očividná příčina všech dopadů ničících život a životní prostředí, totiž enormní přelidnění Země zaviněné člověkem, nebylo otevřeně tematizováno ani na dřívějších klimatických konferencích, takže ani nebylo rozhodnuto o žádných účinných opatřeních v podobě regulace porodnosti, které by následky klimatické změny ještě mohly oslabit.

Výzva k jednání všem vládnoucím, politikům a všem osobám v zodpovědných pozicích ve všech oblastech světa:

Člověk svým chováním destruuje životní prostředí, a tím nese velkou spoluvinu na rozsahu hrozící klimatické katastrofy, která může v nejhorším případě uvrhnout celé lidstvo technicky i po stránce vědomí zpět do doby kamenné, či dokonce zcela vyhladit. Celý život je vystavěn na přírodním zákonu příčiny a následku, jenže člověk to ve své hlouposti a lhostejnosti nechce rozeznat a jednat podle toho, čímž by od sebe mohl odvrátit mnoho neštěstí.

Naléhavě nutný je nyní smysl pro realitu, rozum, chápavost a důsledné jednání pro blaho životního prostředí a ochranu naší planety, která je naším domovem. Čas k jednání vládnoucím, politikům a zodpovědným osobám ve všech sférách již dávno uplynul. Mluvte konečně veřejně o nezbytnosti celosvětové regulace porodnosti a usilujte o to, abyste co nejrychleji přijali a zavedli zákony, které růst obyvatelstva trvale omezí a světové obyvatelstvo nastálo zredukují.

Apel na všechny zodpovědné osoby u všech mocenských pák zní takto:

Nesnažte se v boji proti hrozící klimatické katastrofě bojovat jednoduše jen proti jejím příznakům, ale pojmenujte konečně kořen toho zla pravým jménem – „přelidnění“ – a usilujte na celém světě o nekompromisní regulaci porodnosti. Skutečně pouze tak lze možná ještě těm nejhorším dopadům klimatické katastrofy zabránit, pokud se bude potírat její příčina, tedy celosvětové přelidnění.

(Zakladatel petice: Achim Wolf)

Text je dostupný už v těchto jazycích: GERMAN, ENGLISH, HINDI, ITALIANO, ESPAÑOL, NEDERLANDS, POLSKI, FRANÇAIS, ČEŠTINA

PODEPSAT