Bomba přelidnění – ničení Země – diskriminace žen

Co však papež říká tomu, že bezpočet žen propadá nouzi a bídě, když otěhotní nebo rodí děti nebo když rodiče či byť jen jeden z nich týrá a bije své potomky – což se děje i mnoha ženám – nebo když děti bídně zmírají hlady, protože pro ně není k dispozici žádná potrava? Není to rouhavější a nelidštější? O to se však papež ani žádní jeho stoupenci zcela očividně nestarají. A pokud už se o to nějaký věřící stará, potom má on nebo ona ve zvyku věnovat jako zástěrku malý milodar, čímž znovu ukonejší své svědomí. Právě tím, jakož ani sektářskými výroky a floskulemi se však pozemšťané dál nedostanou, takže tímto způsobem rovněž nevyřeší ani jeden jediný ze svých mnoha problémů – především ani ten největší problém ze všech, totiž přelidnění, z něhož zásadně vznikají všechna ostatní zla a problémy, které na celém světě existují.

Růst lidstva předbíhá produkci potravin obřími kroky. Pouze redukce lidstva v drastické podobě, jako následkem nákaz, epidemií, hladomorů a válek atd., může znovu nastolit rovnováhu, jestliže člověk sám konečně nepřijde k rozumu a nezastaví logickým jednáním a logickými protiopatřeními další nárůst přelidnění tím, že uskuteční a následně též bez pardonu prosadí rigorózní a radikální kontrolu a účelné zastavení porodnosti.

Pár slov je nutno věnovat také produkci potravin. Za účelem produkce potravin je možno zemědělsky/zahradnicky intenzivně využívat pouze 12 % z celkové pevninské plochy Země. Zbylé plochy jsou neobdělávatelné oblasti jako hory, skály, tundry, stepi, lesy a pouště. Oněch 12 % využitelných ploch je však v nepoměru k mase lidstva, neboť veškerý životní prostor potřebný pro jednoho člověka činí přirozeně 83 333 m2, a k pokrytí nároků na potravu pro jen jednoho člověka je zapotřebí 4000 m2 úrodné polní, popř. zahradnické plochy, což odpovídá čtverci o rozloze 63,245 x 63,245 m. Přepočteno na lidstvo čítající 6 miliard lidí z toho vychází celková plocha o rozloze asi 24 milionů čtverečních kilometrů. Taková plocha však není k dispozici, neboť užitná 12% polní plocha celé planety činí jen 18 milionů km2, tedy o 6 milionů km2 méně, než potřebuje 6miliardové lidstvo k získávání potravin. A s každým nově narozeným člověkem se tato diskrepance zhoršuje, a navíc se ona 12% plocha nezvětšuje, nýbrž se zmenšuje a mizí ze dne na den vinou eroze a desertifikace, jakož i výstavbou domů, ulic, letišť, vesnic, megalopolí a sportovních zařízení všeho druhu atd., atp.

K produkci 1 kg hovězího masa je zapotřebí 9 kg obilovin. 1 kg masa odpovídá denní nutriční hodnotě pro jednoho člověka. V přepočtu však 9 kg obilovin uživí 16 lidí.