Petice - Celosvětové zavržení a zrušení mučení a trestu smrti

PODEPSAT

Všem vládám a osobám v zodpovědných pozicích na Zemi, mocným států, zastáncům mučení a trestu smrti, papeži, tisku po celém světě, rádiím, televizním stanicím a každému jednotlivci celého pozemského lidstva.

Je nevyhnutelné celosvětově zavrhnout a zrušit mučení a trest smrti, což mají všechny státy Země co nejrychleji zrealizovat. Jen tak mohou patřičné zákony chránit lidský život a zaručit mu jeho důstojnost.

V různých státech Země dosud vládne zákonem stanovené mučení a trest smrti, a tedy nelidské a mimo jakoukoliv lidskou čest a důstojnost fungující zákonodárství a vykonávání trestu. Je naléhavě nutné toto na celém světě zavrhnout a odstranit.

Opravdový člověk život chrání a touží po tom své spolubližní milovat, ctít a vážit si jich pravou láskou k bližnímu. Toto je přirozený, zdravý díl lidské povahy daný Tvořením. Chránit život a milovat bližního pravou láskou je tak přirozené jako dýchání, které člověk potřebuje k životu. Mučení a trest smrti jsou však se všemi těmito hodnotami v protikladu a přinášejí nevýslovné utrpení a bolest. Proto zákonodárství zastávající mučení a trest smrti nesmí existovat, stejně jako nesmí existovat ani zvrhlé lidské smýšlení, které celou tuto lidskou obludnost zastává. Vpravdě musí člověk dýchat lásku, neboť tu potřebuje každý, a musí ji v sobě vybudovat a uplatnit ji pro všechny lidi, aby tím také chránil všechen život. Zdroj této lásky, kterou každý člověk potřebuje, je v něm, kolem něj a v tvořivě-přírodních zákonech a přikázáních; z něj je člověk vpravdě živen. Z toho důvodu je mu také dáno, aby byl velkoryse lidský a všechen život chránil a miloval, dalek vší nenávisti, vší pomsty a touhy po odplatě, a tedy dalek mučení a trestu smrti.