Už jednoduše nemáme čas …

Vzdělání a osvěta mužů a žen je zajisté správná a nezbytná věc, ale to ještě bezpodmínečně neposkytuje garanci celosvětového snížení porodnosti, jak se domnívá mnoho politiků a vědců v oblasti rodinného plánování atd., kteří se zaměřují pouze na jednostranná fakta a nerozeznávají celkové zlořády a celkové důsledky přelidnění na celém světě. Jak se v různých takzvaných civilizovaných zemích ukázalo, hospodářsky orientovaní politici mají ze snižování porodnosti »husí kůži«, a stejně tak i světová banka, která se naříkavě vyslovuje o tom, že pokles porodnosti prý vede k tomu, že staří lidé již nemohou být dostatečně zabezpečeni, protože jim už žádní mladí potomci nebudou platit na důchod. Na různých místech se dokonce vyplácejí vysoké finanční prémie za každého novorozence a jen tak mimochodem jsou rodiny s mnoha dětmi ještě daňově zvýhodňované, což se za dnešní situace již rovná kriminálnímu jednání. Význačné je rovněž to, že mnohé naše sociální instituce mohou prosperovat pouze tehdy, dochází-li k nepřetržitému nárůstu obyvatelstva, tedy když se plodí a rodí řádný počet potomků, kteří pak později – jakmile se stanou výdělečně činnými – odvádějí státu a institucím ohromné částky. I naše hospodářství je zaměřeno na neustálý růst – na peníze a moc –, a tudíž je odkázáno na stále větší a větší počet potomků.

Naše planeta je rabována a vyčerpávána, deštný prales (jeden z našich producentů kyslíku) je ničen, přírodní zdroje jsou drancovány, životní prostředí je znečišťováno, rostliny a zvířecí svět jsou ohrožovány a každým rokem vymírá X druhů atd … Pouze lidé neredukují svůj počet, nýbrž ve svém rozmnožování pokračují nestále dál a rychleji, vinou čehož stále rapidněji ničí a pustoší veškeré životní prostředí a všechno živé – v sobeckém zaslepení, že jsou korunou tvorstva, ba dokonce samotným Tvořením.

Jen u několika málo přírodních národů ještě existuje povědomí o tom, že mezi daným prostorem, úrodnou půdou, divoce rostoucími dary přírody, lovnou zvěří a počtem lidí, již žijí na tomto životním prostoru, musí být udržován a nastolen dobrý vztah a tedy rovnováha. Takovýchto národů je však skutečně už jen velmi málo, neboť většina těchto kmenů, rodových společenství a národů byla vyhlazena, převychována nebo jinak porobena vinou agresivní rozpínavosti a chtivosti takzvaných civilizovaných křesťanských kolonistů, aniž by si při tom tito zločinní dobyvatelé a ničitelé – kteří velmi často jednali a vraždili ve jménu Krista – kdy dělali jakékoliv skrupule. Právě naopak: ve jménu náboženství a světských králů a císařů se cítili oprávněni vraždit, vyhlazovat a drancovat.