Všeho moc škodí

Všeho moc škodí

Tento výrok je známý jako přísloví. Stále ještě se potvrzuje, a platí dokonce i v dnešní době, a sice pro úplně všechno, co se lidského života týče. Zamysleme se nyní nad počtem 6,0 miliard, neboť tolik lidí žije na naší Zemi v roce 1995. Pro lepší porozumění uvádím krátký přehled ohledně toho, proč jsme tak rychle dosáhli populačního stavu 6,0 miliard lidí.

 Růst populace za rok 1994:

Doba Počet porodů Počet umrtí Přírustek celkem
   za 1 vteřinu 6   0,5   5,5  
   za 1 minutu 360   30   330  
   za 1 hodinu 21 600   1 800   19 800  
   za 1 den 518 400   43 200   475 200  
   za 1 rok 189 216 000   15 768 000   173 448 000  

Zdroj: FIGU, CH-8495 Hinterschmidrüti/ZH

Z přehledu v této tabulce můžeme vypozorovat explozivní přírůstek populace jen během jednoho jediného roku. Je naprosté šílenství, jakým tempem se pozemšťané hromadí. Proti nárůstu lidstva však nepodnikají zhola nic, nýbrž se rok od roku rozmnožují čím dál tím víc, mnohem hůř než divocí králíci a morčata. To neplatí jen pro země třetího světa, nýbrž i pro Evropu a všechny průmyslové země.

Jacobus Bertschinger, Švýcarsko